Duygu Uysal Ziraman
Duygu Uysal Ziraman
Asst. Prof. Dr.
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çan Linyitinden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretiminde Çeşitli Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi
Ö YÖRÜK, DU ZIRAMAN, ÖM DOĞAN, BZ UYSAL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 7 (4 …, 2019
12019
Mass transfer enhancement factor for chemical absorption of carbon dioxide into sodium metaborate solution
DU Zıraman, ÖM Doğan, BZ Uysal
Korean Journal of Chemical Engineering 35 (9), 1800-1806, 2018
12018
Yapılı dolgulu kolonda sıvı ve gaz fazı kütle transfer katsayıları ve ara yüzey alanı
GG Çelikçi, DU ZIRAMAN, BZ Uysal
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 (3), 1333-1352, 2020
2020
Kinetics of chemical absorption of carbon dioxide into aqueous calcium acetate solution
D Uysal Ziraman, ÖM Doğan, BZ Uysal
International Journal of Chemical Kinetics 52 (4), 251-265, 2020
2020
Liquid and gas phase mass transfer coefficients and interfacial area in a column equipped with structured packing
G Celikci, D UYSAL ZIRAMAN, B Uysal
2020
Gliserinden Elektrokimyasal Yeniden Yapılandırma Yöntemiyel Hidrojen Üretimine Farklı Parametrelerin Etkisi
M GÖRDESEL YILDIZ, D UYSAL ZIRAMAN, Ö DOĞAN, B UYSAL
2020
Apparent molar volumes Vf of calcium acetate (Ca (CH3COO) 2 (aq)) at T=(273.15 to 353.15) K and pressures up to 100 MPa
DU Ziraman, JT Safarov, ÖM Doğan, EP Hassel, BZ Uysal
Journal of the Serbian Chemical Society 83 (9), 1005–1016-1005–1016, 2018
2018
Pirinadan Su Buharı Gazlaştırmasıyla Sentez Gazı Üretimi
A Hammad, E Nadirov, D Uysal Zıraman, Ö Doğan, B Uysal
Production of humic acid from Turkish leonardites and adsorption of copper from waste water
Y Sönmez, D Uysal Zıraman, D Öztan, İ Ölmez, Ö Doğan, U Gündüz, ...
Gliserinden Elektrokimyasal Yeniden Yapılandırma Yöntemiyle Hidrojen Üretimine Farklı Parametrelerin Etkisi
M GÖRDESEL, DU ZIRAMAN, M DOGAN, BZ UYSAL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 8 (2 …, 0
Karbon Dioksitin Kalsiyum Asetat Çözeltisine Absorpsiyonunda Sıcaklığın Reaksiyon Kinetiğine Etkisi
D Uysal Zıraman, Ö Doğan, B Uysal
Thermophysical Properties of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
D UYSAL ZIRAMAN, A Aliyev, J Safarov, E Hassel
Experimental determination of diffusion coefficients of carbon dioxide in ethyl acetate and n-butanol
G Genç Çelikçi, D UYSAL ZIRAMAN, B UYSAL
Pirinanın Karbon Dioksit Ortamında Gazlaştırılması ile Hidrojence Zengin Sentez Gazı Üretimi
A Husseın, D Uysal Zıraman, Ö Doğan
KARBON DİOKSİTİN KARBİTOL ASETAT İÇERİSİNDEKİ DİFÜZYON KATSAYISI
İ KOÇYİĞİT, G GENÇ ÇELİKÇİ, Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, ...
KARBON DİOKSİTİN ETİL ASETAT VE n-BÜTANOL İÇERİSİNDEKİ DİFÜZYON KATSAYILARININ DENEYSEL BELİRLENMESİ
G Genç Çelikci, D Uysal Zıraman, B Uysal, Ö DOĞAN, G ÖZKAN
Capturing Sulfur Dioxide from Flue Gas by Iron (II) Hydroxide
Ö YÖRÜK, D UYSAL ZIRAMAN, B UYSAL
Parametric Investigation of Hydrogen Production by Methanol Electrochemical Reforming
Ö YÖRÜK, M GÖRDESEL, D UYSAL ZIRAMAN, Ö DOĞAN, B UYSAL
Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu
D Uysal Zıraman, Ö Doğan, B Uysal
Glycerin as a Heat Transfer Fluid in Solar-Organic Rankine Cycl
D Şahin, D UYSAL ZIRAMAN, Ö Doğan, B Uysal
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20