Dr. Ahmet ÖZBEK
Dr. Ahmet ÖZBEK
Marmara University Faculty of Technology
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fuzzy TOPSIS method in supplier selection and application in the garment industry
AY Yayla, A Yildiz, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012
692012
Factors affecting consumers’ behavioural intention towards apparel stores: A test of the mediating role of brand satisfaction
G Turhan, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 7--13, 2013
252013
Prediction of Turkey’s denim trousers export using artificial neural networks and the autoregressive integrated moving average model
A Ozbek, M Akalin, V Topuz, B Sennaroglu
Fibres & Textiles in Eastern Europe 19 (3), 10-16, 2011
92011
Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayindeki E-ticaret Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
V Dal, A Özbek
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 106-123, 2006
72006
Digital Supplier Selection For A Garment Business Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS
A Özbek, A Yıldız
Tekstil ve Konfeksiyon 30 (1), 61-72, 2020
62020
Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Özbek
International Journal of Humanities and Education 2 (4), 1-24, 2016
42016
Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi
A Özbek
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 4 (7), 161-183, 2018
32018
Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma
A Özbek
Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (1), 1-14, 2017
32017
The Prediction Of Turkey's Denim Trousers Export to Germany With ANN Models
A Özbek, M Akalin
Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon 21 (4), 2011
32011
Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği
Y Esmer, A Özbek, MA Alan
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 3 (6), 129-144, 2019
22019
A Research on Labor Force Requirement in Turkish Ready-Wear Industry
A Özbek, Y Esmer
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 30-39, 2018
22018
Selection of Socks Export Markets for Turkey Using Multi-Criteria Decision Making Methods
A Yıldız, Aytaç, Özbek
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (2), 795-815, 2020
1*2020
Türk Hazır Giyim İşletmeleri ve Türk Moda Tasarımcılarına Yönelik Bir E-Girişimcilik Model Önerisi
A Özbek, Y Esmer, O Şaylan
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 182 - 195, 2020
12020
Hazır Giyim İşletmelerinde İşveren Markası Algısı
Y Esmer, A Özbek
Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar, 47-70, 2020
12020
Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama
A Özbek
Verimlilik Dergisi, 135-152., 2018
12018
Türk Hazır Giyim Sanayinde İnternet Kullanım Amacının Belirlenmesi
A Özbek
Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 93-108, 2010
12010
Denim Giysi Kaynaklı Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi
A Özbek
Engineering Sciences 16 (1), 1-14, 2021
2021
Online Customised T-shirt Design and Evaluation of Online Websites for customisation
A Özbek
Industria Textila 71 (4), 372-380, 2020
2020
Hazır Giyim İşletmelerinin İnternet Kullanımı: İstanbul Örneği
A Özbek
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 12 (3), 201 - 227, 2020
2020
Strategy Development for the Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis – Fuzzy TOPSIS Method
A Özbek, H Pabuçcu, Y Esmer
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 28 (4 (142)), 15-22, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20