Follow
Dr. Ahmet ÖZBEK
Dr. Ahmet ÖZBEK
Marmara University Faculty of Technology
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fuzzy TOPSIS method in supplier selection and application in the garment industry
AY Yayla, A Yildiz, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012
772012
Factors affecting consumers’ behavioural intention towards apparel stores: A test of the mediating role of brand satisfaction
G Turhan, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 7--13, 2013
242013
Digital Supplier Selection For A Garment Business Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS
A Özbek, A Yıldız
Tekstil ve Konfeksiyon 30 (1), 61-72, 2020
182020
Prediction of Turkey’s denim trousers export using artificial neural networks and the autoregressive integrated moving average model
A Ozbek, M Akalin, V Topuz, B Sennaroglu
Fibres & Textiles in Eastern Europe 19 (3), 86, 2011
112011
Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma
A Özbek
Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (1), 1-14, 2017
102017
Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayindeki E-ticaret Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
V Dal, A Özbek
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 106-123, 2006
102006
Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Özbek
International Journal of Humanities and Education 2 (4), 1-24, 2016
52016
The Prediction Of Turkey's Denim Trousers Export to Germany With ANN Models
A Özbek, M Akalin
Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon 21 (4), 2011
52011
Türk Hazır Giyim İşletmeleri ve Türk Moda Tasarımcılarına Yönelik Bir E-Girişimcilik Model Önerisi
A Özbek, Y Esmer, O Şaylan
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 182 - 195, 2020
42020
Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi
A Özbek
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 4 (7), 161-183, 2018
42018
Online Customised T-shirt Design and Evaluation of Online Websites for customisation
A Özbek
Industria Textila 71 (4), 372-380, 2020
32020
Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği
Y Esmer, A Özbek, MA Alan
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 3 (6), 129-144, 2019
32019
Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama
A Özbek
Verimlilik Dergisi, 135-152., 2018
32018
A Research on Labor Force Requirement in Turkish Ready-Wear Industry
A Özbek, Y Esmer
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 30-39, 2018
32018
Investigation Of Symmetric And Asymmetric Causality Of Knitted Garment Foreign Trade Between Turkey And Germany
Y Esmer, A Özbek, M Kırça
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (16), 836 - 850, 2019
22019
Türk Hazır Giyim Sanayinde İnternet Kullanım Amacının Belirlenmesi
A Özbek
Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 93-108, 2010
22010
Türk Tekstil İşletmelerinin Endüstri 4.0’a Adaptasyonunun İncelenmesi
A Özbek, A Yıldız, MA Alan
Acta Infologica 5 (2), 255-265, 2021
12021
Strategy Development for the Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis – Fuzzy TOPSIS Method
A Özbek, H Pabuçcu, Y Esmer
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 28 (4 (142)), 15-22, 2020
12020
Selection of Socks Export Markets for Turkey Using Multi-Criteria Decision Making Methods
A Yıldız, Aytaç, Özbek
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (2), 795-815, 2020
12020
Hazır Giyim İşletmelerinde İşveren Markası Algısı
Y Esmer, A Özbek
Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar, 47-70, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20