Follow
Dr. Ahmet ÖZBEK
Dr. Ahmet ÖZBEK
Marmara University Faculty of Technology
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fuzzy TOPSIS method in supplier selection and application in the garment industry
AY Yayla, A Yildiz, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012
882012
Digital Supplier Selection For A Garment Business Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS
A Özbek, A Yıldız
Tekstil ve Konfeksiyon 30 (1), 61-72, 2020
382020
Factors affecting consumers’ behavioural intention towards apparel stores: A test of the mediating role of brand satisfaction
G Turhan, A Özbek
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 7--13, 2013
282013
Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayindeki E-ticaret Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
V Dal, A Özbek
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 106-123, 2006
152006
Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma
A Özbek
Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (1), 1-14, 2017
132017
Prediction of Turkey’s denim trousers export using artificial neural networks and the autoregressive integrated moving average model
A Ozbek, M Akalin, V Topuz, B Sennaroglu
Fibres & Textiles in Eastern Europe 19 (3), 10-16, 2011
132011
Türk Hazır Giyim İşletmeleri ve Türk Moda Tasarımcılarına Yönelik Bir E-Girişimcilik Model Önerisi
A Özbek, Y Esmer, O Şaylan
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 182 - 195, 2020
102020
Online Customised T-shirt Design and Evaluation of Online Websites for customisation
A Özbek
Industria Textila 71 (4), 372-380, 2020
82020
Selection of Socks Export Markets for Turkey Using Multi-Criteria Decision Making Methods
A Yıldız, Aytaç, Özbek
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38 (2), 795-815, 2020
82020
Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Özbek
International Journal of Humanities and Education 2 (4), 1-24, 2016
72016
Türk hazır giyim sanayinin örnek ürün bazında (denim pantolon) gelecekteki ihracat performansının incelenmesi
A Özbek
PQDT-Global, 2009
62009
Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği
Y Esmer, A Özbek, MA Alan
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 3 (6), 129-144, 2019
52019
Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi
A Özbek
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 4 (7), 161-183, 2018
52018
The Prediction Of Turkey's Denim Trousers Export to Germany With ANN Models
A Özbek, M Akalin
Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon 21 (4), 2011
52011
Strategy Development for the Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis – Fuzzy TOPSIS Method
A Özbek, H Pabuçcu, Y Esmer
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 28 (4 (142)), 15-22, 2020
42020
Hazır giyim işletmelerinin e-pazar yeri kullanımlarının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi
A Özbek, Y Esmer
International Conferences on Social Science Research (ICONSR 2019), 26-30, 2019
42019
Türk Tekstil İşletmelerinin Endüstri 4.0’a Adaptasyonunun İncelenmesi
A Özbek, A Yıldız, MA Alan
Acta Infologica 5 (2), 255-265, 2021
32021
The Effect of Product Photograph and Information on Digital Apparel Marketing
A Özbek, C Tor Kadıoğlu, A Haque
Pacific Business Review 14 (1), 1-14, 2021
32021
Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama
A Özbek
Verimlilik Dergisi, 135-152., 2018
32018
A Research on Labor Force Requirement in Turkish Ready-Wear Industry
A Özbek, Y Esmer
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 30-39, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20