ozkan demirdas
Title
Cited by
Cited by
Year
Foreign language anxiety and performance of language learners in preparatory classes
Ö Demirdaş, D Bozdoğan
Turkish Journal of 2 (3), 2013
432013
Foreign Language Anxiety and Performance of Language Students in Turkısh Unıversıty Preparatory Classes
Ö Demirdaş
Unpublished Master’sThesis. Abant İzzet Baysal University, Institude of …, 2012
62012
Hazırlık sınıflarında öğrenim gören yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil endişeleri ve başarıları
O Demirdas, D Bozdoğan
Turkish Journal of Education 2 (3), 4-13, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3