Follow
Türker Kurt
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmelerin örgütsel bağlılığına etkisi
ALİ TERZİ, T Kurt
Milli Eğitim 33 (166), 2005
2752005
ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK VE KOLEKTİF YETERLİK ALGILARI.
T Kurt
Journal of Turkish Educational Sciences 10 (2), 2012
2212012
Are we legitimate yet? A closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership, teacher self‐efficacy and collective efficacy
T Kurt, I Duyar, T Çalik
Journal of Management Development 31 (1), 71-86, 2011
2032011
Okul iklimi ölçeğinin (OİÖ) geliştirilmesi
T Çalık, T Kurt
Eğitim ve Bilim 35 (157), 167-180, 2010
1912010
İlköğretim okulu öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel ihtiyaçlar ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
T Çalık, Y Özbay, A Özer, T Kurt, M Kandemir
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 60 (60), 555-576, 2009
1652009
Herzberg in çift faktörlü güdüleme kuramının öğretmenlerin motivasyonu açısından çözümlenmesi
K Türker
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 285-299, 2005
1522005
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
S Özdemir, TD Ağaoğlu-Çalık, FŞ Burhanettin-Sezgin, T Hüseyin-Kurt
Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri ve Sorunları, 1-48, 2007
149*2007
Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme
T ÇALIK, K Türker, C ÇALIK
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (4), 73-84, 2011
1392011
A model to explain teacher leadership: The effects of distributed leadership model, organizational learning and teachers' sense of self-efficacy on teacher leadership
T Kurt
Egitim ve Bilim-Education And Science 41 (183), 2016
792016
Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü
S Yurdakul, BS Gür, Z Çelik, T Kurt, A Olçum
Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 70 (13), 1-121, 2016
772016
Effects of occupational silica exposure on oxidative stress and immune system parameters in ceramic workers in Turkey
HG Anlar, M Bacanli, S İritaş, C Bal, T Kurt, E Tutkun, O Hinc Yilmaz, ...
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 80 (13-15), 688-696, 2017
712017
Dünyada yükseköğretimin finansmanına ilişkin eğilimler ve Türkiye için öneriler
K Türker, S Gümüş
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 14-26, 2015
612015
Eğitim yönetiminde yerelleşme eğilimi
K Türker
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (1), 61-72, 2006
572006
Öğretmen liderliğini açıklamaya yönelik bir model: Dağıtımcı liderlik, örgütsel öğrenme ve öğretmenlerin öz yeterlik algısının öğretmen liderliğine etkisi
T Kurt
Eğitim ve Bilim 41 (183), 2016
452016
Bilim insanı yetiştirme: Dünyada ve Türkiye’de lisansüstü eğitim
RK Türker
TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri 7, 21-32, 2001
332001
Okul iklimi ölçeği’nin (OİÖ) geliştirilmesi
T Kurt, T Çalık
Eğitim ve Bilim 35 (157), 2010
302010
Assessment of DNA damage in ceramic workers
HG Anlar, G Taner, M Bacanli, S Iritas, T Kurt, E Tutkun, OH Yilmaz, ...
Mutagenesis 33 (1), 97-104, 2018
242018
Yükseköğretimin yönetiminde mütevelli heyetleri
T Kurt
SETA, 2015
192015
İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stilleri ile öğretmenlerin kolektif yeterliği ve öz yeterliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi
T Kurt
Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009
192009
Okullarda katılımcı karar verme sürecinin incelenmesi
Ü Hasan, K Türker
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6 (1), 95-112, 2019
182019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20