Follow
Abdulkadir Dündar
Abdulkadir Dündar
Ankara Üniversitesinde Türk İslam Sanatları Tarihi Profesörü
Verified email at divinity.ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl)
A DÜNDAR
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2000
54*2000
Kilis'teki Osmanlı Devri Mimarı̂ Eserleri
A DÜNDAR
Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1999
441999
Çorum Cami ve Mescitleri
A Dündar
Çorum Belediyesi Kültür Yay., Ankara, 2004
22*2004
XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları
A Dündar
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (1), 231-262, 2002
112002
Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar
A Dündar
Haz. O. Eravşar, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi …, 2001
112001
Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları
A Dündar
Dinî Araştırmalar 2 (5), 159-176, 1999
111999
Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri (1918 Yılına Ait Bir Haritaya Göre)
A Dündar
Dini Araştırmalar 10 (28), 2007
102007
Türk-İslam Sanatında ‘Horoz’İkonografisi
T Yazar, A Dündar
Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 2, 211-235, 2000
92000
Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi
A Dündar
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (2), 131-172, 2003
82003
Osmanlı Mimarîsinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma
A Dündar
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 155-184, 2000
82000
Çankırı’daki Türk İslam Yapıları
A Dündar
Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Geçmişten …, 2005
72005
Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları
A Dündar
Osmanlı 10, 227-235, 1999
71999
Kubbetü’s-Sahra
A Dündar
Vakıf ve Toplum 5, 54-59, 2017
52017
Çorum Şehri ve Mimari Yapıları (XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre)
A Dündar
Dini Araştırmalar 9 (27), 185-222, 2007
42007
Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi
A Dündar
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (1), 3-35, 2004
42004
Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları
A Dündar
Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, 2002
42002
Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu
A Dündar
Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, 21-22 …, 2018
32018
Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’nin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi
A Dündar
Uluslararası Cami Sempozyumu(Sosyo-Kültürel ve Mimari Açıdan), Bildiriler …, 2018
2*2018
Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra
A Dündar
Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs, Editörler: İbrahim Çelik, Mehmet Dursun …, 2018
22018
Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celâleddin (Celâl) Bey'in Hâtıraları
H Acun, A Dündar, AY Ocak
2*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20