Follow
Yelda Acarbay
Yelda Acarbay
Verified email at medipol.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması
FY Acarbay
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
772006
Zehirli Liderler: Eğitimde Toksik Liderlik
FY Acarbay
Eğitimde Liderlik Yaklaşımları 77, 2022
12022
The ‘Curious Child Time’Project
Z Kiziltepe, Y Duçe, Y Acarbay
Creativity in Educational Research and Practice, 75-79, 2014
2014
KAPSAMLI OKUL İKLİMİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN (ÖĞRENCİ FORMU) TÜRKÇE DİLSEL EŞDEĞERLİK GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
FY ACARBAY
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4