Takip et
Derya Öztürk
Derya Öztürk
odu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi (Tokat ili Yeşilyurt ilçesi örneği)
D Öztürk, O Karkacıer
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 2008 (1 …, 2008
812008
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini etkileyen faktörler
D Öztürk
International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) E-ISSN: 2667 …, 2016
532016
Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği.
E ONURLUBAŞ, D ÖZTÜRK
OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 984-1016, 2018
502018
Türkiye’de Organik Ürünlerin Pazarlanması
D Öztürk, A İslam
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 (1), 75-94, 2014
332014
Kayisi üretİmİ ve pazarlama sorunlari; Malatya ili örneği
D ÖZTÜRK, G KARAKAŞ
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (4), 113-125, 2017
282017
Güney Marmara Bölgesinde çeltik üretiminin genel bir değerlendirmesi
D Öztürk, Y Akçay
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 2010 (2 …, 2010
242010
Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi
M TEKİN, D ÖZTÜRK, İ BAHAR
KENT AKADEMİSİ 13 (3), 570-583, 2020
222020
Technological transformation of manufacturing by smart factory vision: industry 4.0
D Öztürk
International Journal of Development Research 7 (11), 17371-17382, 2017
212017
Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Butik Oteller Üzerine Bir Uygulama
E ONURLUBAŞ, D ÖZTÜRK
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (3 …, 2020
192020
The determination of factors influencing brand choice of the university students: a research on the apparel industry
D Öztürk, G Karakaş
Journal of Life Economics 3 (4), 69-78, 2016
182016
Tersine Lojistiğin Bibliyometrik Analizi
M TEKİN, D ÖZTÜRK, İ BAHAR
Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3), 87-100, 2021
172021
SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA ALGISININ FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ
E ONURLUBAŞ, D ÖZTÜRK, OI ÇETİN
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 233-254, 2016
162016
Factors That Affect Organıc Product Preference And Consumer Attıtudes’
E Onurlubaş, D Öztürk
Turkish Studies, Social Science, International Periodical for the Languages …, 2015
15*2015
Fındık yetiştiriciliğinin yatırım analizi ve karlılığının belirlenmesi üzerine bir araştırma (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası örneği)
D Öztürk, Y Akçay
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2011
152011
Analysıs of The Factors Affectıng The Cell Phone Purchasıng Decısıons of Unıversıty Students in Turkey Cıty of Ordu Example
D Öztürk, G Karakaş
Journal of Life Economics, 23-42, 2016
14*2016
Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin AHP ve TOPSİS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
D ÖZTÜRK, EBRU ONURLUBAŞ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (Ek …, 2019
112019
Y KUŞAĞINDAKİ KİŞİLERİN MARKA LOGO’LARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: SPOR AYAKKABI ÖRNEĞİ
ÖÜE ONURLUBAŞ, ÖÜD ÖZTÜRK
Kesit Akademi Dergisi 4 (17), 85-108, 2018
112018
An Investigation on Thermal Tourism İn Bursa, Eskişehir and Bilecik
M KAŞLI, D ÖZTÜRK
World Conference on Health Sciences World Conference on Health Sciences, 2014
112014
Hazır Giyim Sektöründe Marka Değeri Boyutlarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
E ONURLUBAŞ, D ÖZTÜRK
TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) 27 (118), 111-122, 2020
102020
GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME: KONYA’DA BİSKÜVİ, ÇİKOLATALI VE ŞEKERLİ MAMULLER ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
D ÖZTÜRK, E ONURLUBAŞ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 551-568, 2018
102018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20