Follow
Zeynel Basibuyuk
Zeynel Basibuyuk
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Origin and evolution of the southeast Anatolian metamorphic complex (Turkey)
O Bozkaya, H Yalcin, Z Basibuyuk, O Ozfirat, H Yilmaz
GEOLOGICA CARPATHICA-BRATISLAVA- 58 (3), 197, 2007
322007
Metamorphic-hosted pyrophyllite and dickite occurrences from the hydrous Al-silicate deposits of the Malatya-Pütürge region, central eastern Anatolia, Turkey
Ö Bozkaya, H Yalçin, Z Başibüyük, G Bozkaya
Clays and Clay Minerals 55 (4), 423-442, 2007
312007
Anadolu kültür oluşumunda tuzun rolü
A Gölbaş, Z BAŞIBÜYÜK
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 1 (1), 45-54, 2012
182012
Mineralogical, geochemical, and gemological characteristics of silicic gemstone in Aydıncık (Yozgat-Turkey)
Z Başıbüyük
Arabian Journal of Geosciences 11, 1-11, 2018
92018
Silicified woods consist with malachite, azurite, and hematite in the Middle Eocene Çekerek Formation, Tokat—Turkey
İK Akbudak, Z Başıbüyük, M Gürbüz
Lithology and Mineral Resources 56, 548-558, 2021
82021
Phyllosilicate mineralogy of very low-grade Malatya metamorphites of Upper Paleozoic age
H Yalçın, O Bozkaya, Z Basıbüyük
Proceedings of 52nd Geological Congress of Turkey, 10-12, 1999
81999
Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi
İK AKBUDAK, Z BAŞIBÜYÜK, M GÜRBÜZ
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 9 (1), 313-324, 2018
72018
Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporu
G Ekincioğlu, Z Başıbüyük, E Ekdur, F Ballı, ES Kanbir
Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası, 2014
72014
Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi-petrografisi ve jeokimyası: Zara-İmranlı-Suşehri-Şerefiye Dörtgeni’nden bir örnek (Sivas Kuzeydoğusu, İç-Doğu Anadolu …
Z Başıbüyük
PhD, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 2006
72006
Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi
İ KAYDU AKBUDAK, Z BAŞIBÜYÜK, M GÜRBÜZ
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 9 (1), 313-324, 2018
62018
Geçmişten Günümüze Doğaltaş Mozaik Sanatı ve Geleceğe Aktarılması
G Ekincioğlu, Z Başıbüyük, A Gölbaş, İ Kaydu Akbudak
International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art 3 (4), 81-91, 2018
62018
Sivas bölgesi ofiyolitleri ile ilişkili asbest yataklarının mineralojisi
Z Başıbüyük, H Yalçın, Ö Bozkaya
Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-3, 2009
62009
Hydrothermal alteration mineralogy-petrography and geochemistry of Eocene volcanics: an example from quadrangle of Zara-İmranlı-Suşehri-Şerefiye (Northeast of Sivas, Central …
Z Başıbüyük
PhD thesis, Sivas-Turkey, Cumhuriyet University, Institute of Science, 269pp, 2006
62006
Eosen yaşlı Kösedağ magmatiklerinin hidrotermal alterasyonla ilişkili kil mineralojisi (Sivas Kuzeydoğusu). 13
Z Başıbüyük, H Yalçın, Ö Bozkaya
Ulusal Kil, 12-14, 2007
52007
Mg-mineral occurrences in the Central Anatolian Neogene intra-cratonic basins related to neotectonic regime: an example from Kangal basin, Sivas, Turkey
H Yalçın, O Bozkaya, Z Basıbüyük
Proceedings, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology …, 2004
52004
Kangal Havzası (Sivas Tecer Dağı güneyi) Mg-kil ve Mg–karbonat oluşumlarının incelenmesi
H Yalçın, Ö Bozkaya, Z Başıbüyük
CÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri 21, 1-30, 2004
52004
Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri
Z BAŞIBÜYÜK, G EKİNCİOĞLU, MM ÖNAL
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (1), 233-244, 2019
42019
Determination of iron minerals with landsat ETM plus, Kirsehir, Turkey
ZEE BAsIBuyuk, EI EkDur
POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, MINER & ENERGY ECON RES INST PAS, 2018
42018
KIRŞEHİR MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN YÜZÜKLERİN ARKEOGEMOLOJİK VE JEOARKEOLOJİK İNCELEMESİ.
İ KAYDU AKBUDAK, A GÖLBAŞ, Z BAŞIBÜYÜK
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
42017
Üst Paleozoyik yaşlı çok düşük dereceli Malatya metamorfitlerinin fillosilikat mineralojisi. 52
H Yalçın, Ö Bozkaya, Z Başıbüyük
Türkiye Jeoloji Kurultayı (10-12 Mayıs, Ankara) Bildiriler Kitabı, 271-278, 1999
41999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20