Follow
Banu Küçüksaraç
Title
Cited by
Cited by
Year
DENEYİMSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: TÜRKİYE’DEKİ MARKA DENEYİMLERİNİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B Küçüksaraç, İ Sayımer
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2016
632016
Yeni teknolojilerin üniversite eğitimine katkısı: İletişim fakültesi öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin görüşleri
İ Sayımer, B Küçüksaraç
International Journal of Human Sciences 12 (2), 1536-1554, 2015
242015
Contribution of new technologies to university education: Opinions of communication faculty students on augmented reality applications Yeni teknolojilerin üniversite eğitimine …
İ Sayımer, B Küçüksaraç
Journal of Human Sciences 12 (2), 1536-1554, 2015
192015
Dijitalleşen Kentlerde Yönetişim: Marmara Bölgesi Büyükşehir Belediyeleri'nin Karşılaştırmalı E-Belediyecilik Uygulamaları
İ SAYIMER, Z Dondurucu, B Küçüksaraç
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 420-443, 2019
152019
Sosyal Medya Pazarlamasında Deneyim Yaşatma: Popüler Bloglarda Deneyimsel Pazarlama Pratiklerinin Yansımaları
B Küçüksaraç, H Küçüksaraç
I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 1 (1), 725-752, 2014
132014
Prosumer Kadınlar ve Kendin Yap (DIY) Bloglarında Üretim ve Tüketim Pratikleri
B Küçüksaraç
Yeni Medya Araştırmaları-Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, 2014
122014
Toplumsal Örgütlenmelerde İnternet Aracılığıyla Halkla İlişkiler
B Küçüksaraç
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
112008
Postmodern müzelerde dijital halkla ilişkiler ve deneyimsel pazarlama pratikleri: İstanbul’daki postmodern müzelere yönelik nitel bir araştırma
E Abrak, B Küçüksaraç
International Journal of Human Sciences 14 (4), 5040-5054, 2017
62017
MARKA İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI: İÇERİĞİN KULLANICI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B KÜÇÜKSARAÇ, H KÜÇÜKSARAÇ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3 …, 2019
42019
E-Yönetişim Bağlamında Yeni Medya Ortamlarında Belediye-Yurttaş Etkileşimi: Kocaeli İli Örneği
İ SAYIMER, B KÜÇÜKSARAÇ
42019
E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği
İ SAYIMER, B Küçüksaraç
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 173-194, 2019
42019
Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği
İ Sayımer, B Küçüksaraç
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2), 259 - 283, 2019
42019
Augmented reality as an experimential marketing tool: A research about brand experience impacts in Turkey
B Küçüksaraç, İ Sayımer
ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, 2016
42016
Örgütsel ve toplumsal değişim perspektifinde stratejik halkla ilişkiler yönetiminde yaratıcılık ve yenilik sorunu: Kuramsal ve pratik açıdan bir analiz
B Küçüksaraç
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
42015
An experimental research about using augmented reality in advertising for measurement of advertisement liking and effectiveness level
İ Sayımer, B Küçüksaraç
Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, 203-227, 2017
32017
Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik
B Küçüksaraç
22018
THE DIGITAL STORYTELLING OF BRAND COMMUNICATION: BRAND STORIES FROM MOMMY BLOGGERS
B Küçüksaraç
ICONASH 2018 Istanbul: The Book of Proceedings &, 2018
22018
Corporate reputation and customer loyalty in social media: An analysis of Turkish mommy bloggers' Instagram pages
İ Sayimer, B Küçüksaraç
Reputation management techniques in public relations, 222-253, 2018
22018
Digital public relations and experiential marketing practices in postmodern museums: A qualitative research on postmodern museums in Istanbul
E Abrak, B Küçüksaraç
International Journal of Human Sciences 14 (4), 5040-5054, 2017
22017
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Akademik Çalışmalar
B Küçüksaraç
Livre de Lyon, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20