Follow
Fuat Erdal
Title
Cited by
Cited by
Year
Locational determinants of foreign direct investment in an emerging market economy: Evidence from Turkey
F Erdal, E Tatoglu
Multinational business review 10, 21-27, 2002
4072002
Resident attitudes toward tourism impacts: The case of Kusadasi in Turkey
E Tatoglu, F Erdal, H Ozgur, S Azakli
International journal of hospitality & tourism administration 3 (3), 79-100, 2002
1242002
Resident perceptions of the impact of tourism in a Turkish resort town
APE Tatoğlu, APF Erdal, APH Özgür, APS Azakli
Retrieved February 26, 2013, 2000
772000
Determinants of foreign ownership in Turkish manufacturing FDI
E Tatoglu, KW Glaister, F Erdal
Eastern European Economics 41 (2), 5-41, 2003
642003
Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir zaman serisi analizi
A Yenipazarlı
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
562010
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eş Bütünleşme Analizi (1992–2003)
N Batmaz, H Tunca
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2 (1), 199-224, 2007
382007
Sanayileşmenin bölgesel yığılması ve komşu illerin büyümesi gelir farklılıklarını artırır mı? Türkiye için bir beta yakınsama analizi
HS Karaalp Orhan, F Erdal
Ege Akademik Bakış, 2012
362012
DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME
A YENİPAZARLI, F Erdal
Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (1), 15-24, 2010
302010
Economic Freedom and Economic Growth: A time series evidence from Italian economy
F Erdal
Dostupno na: http://www. etsg. org/ETSG2004/Papers/erdal. pdf [20. 10. 2009.], 2004
302004
Türkiye’de İller ve Bölgeler Arasında Gelir Farklılıkları: Bir Sigma Yakınsama Analizi
HS Karaalp, F Erdal
252009
Modelling real exchange rate behaviour with the Taylor rule: An empirical analysis
F Erdal, B Güloğlu
Proc. The International Conference on Policy Modeling, EcoMod, Istanbul, 1-12, 2005
222005
Yerel ve Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorileri
H Özgür, F Erdal
M. Akif Çukurçayır (Derleyen), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi …, 2003
222003
ODTÜ Kütüphanesi yeni web sayfasının tasarımı ve kullanılabilirlik çalışması
M Dalcı, Ö Alçam, YO Saatçioğlu, F Erdal
Akademik Bilişim 209, 214, 2008
212008
Which economic freedoms contribute income per capita? Are results sensitive to the indicators and the estimation methods?
F Erdal, A Yenipazarli
Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup5), 130-147, 2013
202013
An empirical investigation of the interdependence of Istanbul stock exchange with selected stock markets
F Erdal, L Gunduz
An International Conference: Economies and Business in Transition, Global …, 2001
202001
Elektronik ticaretin KOBİler açısından uygulanabilirliği: Ankara örneği
AR Altınok
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
162008
Locatıonal Determınants of Foreıgn Dırect Investment in An Emergıng Market Economy: Evıdence From Turkey
F Erdal, E Tatoglu
Multinational business review 10 (1), 1-7, 2002
152002
Türkiye'de 1980 sonrasında uygulanan yoksullukla mücadele programları: Sosyal riski azaltma projesi (SRAP) örneği: Aydın ili uygulaması
İ Karakoyun
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
132008
Public Capital in Regional Growth Convergence: a Developing Country Test
SH Akdede, F Erdal
Open Minds Conference,-Europe in Global World-Blending Differences, 2004
112004
Bölgesel Yakınsamada Kamu Yatırımları: Türkiye Örneği
SH AKDEDE, F Erdal
Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini …, 2004
92004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20