Fuat Erdal
Fuat Erdal
Ibn Haldun University, Department of Economics
Verified email at ihu.edu.tr - Homepage
TitleCited byYear
Locational determinants of foreign direct investment in an emerging market economy: evidence from Tukey
F Erdal, E Tatoglu
Multinational business review 10, 21-27, 2002
2782002
Locational determinants of foreign direct investment in an emerging market economy: evidence from Tukey
F Erdal, E Tatoglu
Multinational business review 10, 21-27, 2002
2772002
Resident attitudes toward tourism impacts: The case of Kusadasi in Turkey
E Tatoglu, F Erdal, H Ozgur, S Azakli
International journal of hospitality & tourism administration 3 (3), 79-100, 2002
692002
Determinants of foreign ownership in Turkish manufacturing
E Tatoglu, KW Glaister, F Erdal
Eastern European Economics 41 (2), 5-41, 2003
552003
Resident perceptions of the impact of tourism in a Turkish resort town
APE Tatoğlu, APF Erdal, APH Özgür, APS Azakli
Retrieved February 26, 2013, 2000
422000
An Empirical investigation of the interdepence of Istanbul Stock Exchange with selected stock markets
F Erdal, L GÜNDÜZ
Global Business and Technology Association International Conference, 2001
162001
Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir zaman serisi analizi
A Yenipazarlı
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
152010
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eş Bütünleşme Analizi (1992–2003)
N Batmaz, H Tunca
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007
152007
Türkiye’de İller ve Bölgeler Arasında Gelir Farklılıkları: Bir Sigma Yakınsama Analizi
HS Karaalp, F Erdal
122009
Sanayileşmenin Bölgesel Yığılması ve Komşu İllerin Büyümesi Gelir Farklılıklarını Artırır mı? Türkiye için Bir Beta Yakınsama Analizi
HS Karaalp, F Erdal
Ege Akademik Bakış 12 (4), 475-486, 2012
10*2012
Economic Freedom and Economic Growth: A time series evidence from Italian economy
F Erdal
Dostupno na: http://www. etsg. org/ETSG2004/Papers/erdal. pdf [20. 10. 2009.], 2004
92004
Public Capital in Regional Growth Convergence: a Developing Country Test
SH Akdede, F Erdal
Open Minds Conference,-Europe in Global World-Blending Differences, 2004
92004
Which economic freedoms contribute income per capita? Are results sensitive to the indicators and the estimation methods?
F Erdal, A Yenipazarli
Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup5), 130-147, 2013
82013
DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME
A Yenipazarlı, F Erdal
Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (1), 15-24, 2010
72010
Bölgeler arası gelir farklılıklarının azalmasında yığılma ekonomilerinin etkisi: beta yakınsama analizi
S Karaalp, F Erdal
Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi’nde Sunulmuş Tebliğ, Eskişehir, 2009
62009
Elektronik ticaretin KOBİler açısından uygulanabilirliği: Ankara örneği
AR Altınok
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
62008
Modelling Real Exchange Rate Behaviour with the Taylor Rule: An Empirical Analysis
F Erdal, B Güloğlu
Proc. The International Conference on Policy Modeling, EcoMod, Istanbul, 2005
62005
Özel Emeklilik Fonları: Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimi, Fuat Erdal
Ö Akpınar
Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Yayın, 122-138, 2012
42012
Şartlı nakit transferi ve çocuk yoksulluğu ile mücadele: sosyal riski azaltma projesi (SRAP) şartlı nakit transferi (ŞNT) bileşeni Aydın ili uygulaması
İ Karakoyun, F Erdal
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 46 (529), 15-32, 2009
42009
Bölgesel Yakınsamada Kamu Yatırımları: Türkiye Örneği
SH AKDEDE, F Erdal
Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini …, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20