Takip et
Prof.Dr.Hasan AYAYDIN
Prof.Dr.Hasan AYAYDIN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ-İİBF-İşletme, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of bank capital on profitability and risk in Turkish banking
H Ayaydin, A Karakaya
International Journal of Business and Social Science 5 (1), 2014
1292014
THE EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENT ON FIRMS’FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM MANUFACTURING FIRMS IN TURKEY
H Ayaydin, İ Karaaslan
Bilgi ekonomisi ve yönetimi dergisi 9 (1), 23-39, 2014
1082014
Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği
H Ayaydın
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (1), 133-145, 2010
1072010
Firm, country and macroeconomic determinants of capital structure: Evidence from Turkish banking sector
N Baltacı, H Ayaydın
1022014
Gelişen piyasalarda hisse senedi getirisini etkileyen makroekonomik değişkenler üzerine bir inceleme: Panel veri analizi
H DAĞLI, H AYAYDIN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (3-4), 45-65, 2012
972012
The effect of corruption on firm growth: evidence from firms in Turkey
H Ayaydın, P Hayaloglu
Asian Economic and Financial Review 4 (5), 607-624, 2014
852014
Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği
H Dağlı, H Ayaydın, K Eyüboğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 18-31, 2010
752010
Türkiye’deki Emeklilik Yatirim Fonlarinin Performanslarinin Analizi
H AYAYDIN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 59-80, 2013
562013
Corruption, banking sector, and stock market development: A panel data analysis
H Ayaydın, N Baltacı
482013
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ.
H AYAYDIN, S Durmuş, F Pala
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute Of Social Science …, 2017
432017
Likidite riski yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
H Ayaydın, İ Karaaslan
302014
Ülke riskinin hisse senedi getirisine etkisi: Ampirik bir analiz
H Ayaydın, F Pala, A Barut
Global Journal of Economics and Business Studies 5 (10), 66-75, 2016
252016
Ülke riskinin hisse senedi fiyatlarına etkisi: Türk bankacılık sektöründe bir araştırma
H Ayaydın, İ Karaaslan
192014
Hisse Senedi Piyasasinin Gelişmesinin Makroekonomik Ve Kurumsal Belirleyicileri Üzerine Bir Araştirma: Panel Veri Analizi
H Ayaydın, P Hayaloğlu, N Baltacı
182013
Takipteki kredilerin bankaya özgü, finansal ve makroekonomik belirleyicileri: Türkiye örneği
H AYAYDIN, A Pilatin, A BARUT
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 169-186, 2021
162021
FİNANSAL AÇIKLIK, SERMAYE HAREKETLİLİĞİ, TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
H AYAYDIN, N BALTACI
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2), 51-74, 2012
152012
Finansal okuryazarlık: Kayseri ili serbest muhasebeci ve mali müşavirleri üzerine bir araştırma
A Küçükaslan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
132017
ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME, FİNANSAL BULAŞMA VE KÜRESEL FİNANSAL KRİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
H Ayaydın
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 2014
122014
TÜRKİYE’DE TURİZM, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
H AYAYDIN, N BALTACI, P Fahrettin, A BARUT
Global Journal of Economics and Business Studies 8 (15), 69-84, 2019
112019
FİNANSAL VARLIK FİYATLANDIRMA MODELİ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER.
S Bank, H DAĞLI
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2013
112013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20