Follow
Yener Pazarcık
Title
Cited by
Cited by
Year
Business ethics, social responsibility and corporate governance: Does the strategic management field really care about these concepts?
EA Tayşir, Y Pazarcık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 294-303, 2013
762013
İşletme Eğitiminde Global Perspektif: Çomü Biga İİBF Örneği
N Yelkikalan, Y Pazarcık
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2005
292005
Üniversitelerimiz girişimci yetiştirebiliyor mu? Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi
Y Pazarcık
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini …, 2016
28*2016
What Motivates Nonprofit Organizations' Top Managers to Volunteer?
EA Taysir, Y Pazarcik, Taysir, Nurgül Keles
Journal of Transnational Management 18 (2), 164-187, 2013
212013
Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
Y Pazarcık, E Aydın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2015
192015
Eğitimin bireysel değerler ve yöneticilerin iş görme anlayışına etkisi: Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren orta eğitim kurumları mezunları üzerine bir araştırma
Y Pazarcık
PQDT-Global, 2010
162010
Türkiye’de İşletme Yüksek Lisans Eğitiminde İlk Adım: İşletme İdaresi Kurslarına İlişkin Bir Sözlü Tarih Çalışması
Y Pazarcık
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (Özel Sayı), 9-25, 2016
132016
Eğitim olgusunun yöneticilerin iş görme anlayışlarına etkisi: Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren orta eğitim kurumları mezunları üzerine bir araştırma
Y PAZARCIK
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (21), 149-178, 2013
112013
Buğday Üreticilerinin Yönetsel Üretimsel İktisadi ve Pazarlama Problemler Üzerine Kars İlinde Bir Araştırma
S Yıldız, Y Pazarcık, E Taşkıran, A Deniz, N Bayezıt
Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitu, 73-95, 2013
92013
Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve örgütsel analizi
EA Tayşir, Y Pazarcık
Beta, 2011
92011
The Effect of Intrapreneurship on Job Satisfaction: A Sectorial Research
YT YILDIRIM, Y PAZARCIK
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE & MANAGEMENT 5 (10), 2014
72014
Sivil Toplum Kuruluşlarında Çağdaş Yönetim Tekniklerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
EA Tayşir, Y PAZARCIK
Sivil Toplum/Sivil Toplum Kuruluşlarına Tarihsel ve Kavramsal Bakış, 73-81, 2006
52006
The role of emotional exhaustion in the effect of family friendly policies on the job embeddedness
S Kanten, Y Pazarcik, M Gurtuck, H Orak
Global business research congress, 2020
42020
İşçi Şirketleri: Türkiye’de Yerli Sermaye Oluşturma Çabaları
Y Pazarcık, M Erol
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 105-138, 2018
42018
İşyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin aracılık rolünün belirlenmesi
P Kanten, Y Pazarcık, MG Durmaz, B Arda
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4), 2867-2877, 2022
32022
İşyeri arkadaşlığının prososyal kural ihlali davranışı üzerindeki etkisinde affetme ikliminin rolü
P KANTEN, Y PAZARCIK, S Kanten, MG DURMAZ
Turizm Akademik Dergisi 7 (2), 241-254, 2020
32020
Türkiye’de Halka Dayalı Sermaye Üretiminde İşçi/Halk Şirketleri: Türksan ve Hastaş Vakalarının Yazılı Basın Üzerinden Analizi
Y Pazarcık
2. İŞLETME TARİHİ KONFERANSI, 65, 2019
22019
Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemelerin Sivil Toplum Kuruluşları Üzerindeki Etkilerini Öngörmeye Yönelik Hipotezler
EA TAYŞİR, Y PAZARCIK, E TAŞKIRAN
2*
Is it a way out of crises for white meat producers to focus on export strategies during crisis times?
C Akar, Y Pazarcık, YT Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 300-307, 2011
12011
The Mediating Role of Culture in the Relationship Between Servant Leadership and Organizational Citizenship Behavior
AŞ ÖRNEK, Y PAZARCIK, U EROĞLU, Aİ ŞAMDAN
TroyAcademy 8 (1), 70-100, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20