Dr. Arman Ehsani
Dr. Arman Ehsani
Research Assistant, Adana Science and Technology University
adanabtu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Influence of polyoxometallates as additive on electro-winning of copper
A Ehsani, EY Yazici, H Deveci
Hydrometallurgy 162, 79-85, 2016
92016
The Influence of Impurity Ions on the Electrowinning of Copper from Waste PCBs Leaching Solutions
A Ehsani, EY Yazici, H Deveci, F Erdemir
Proceedings of XIIIth International Mineral Processing Symposium, Bodrum …, 2012
82012
Recovery of metals from chloride leach solutions of waste of printed circuit boards by adsorption and precipitation
EY Yazici, H Deveci, A Ehsani
Int. Miner. Process Congr, 170-9, 2014
52014
A Brief Overview of Pyrometallurgical Treatments of Marine Ores
A Ehsani, İ Ehsani
18. th International Metallurgy and Materials Congress- Istanbul- Turkey 1 …, 2016
22016
Anadolu'da Bakır Madenciliği ve Kullanımının Kısa Tarihçesi
A Ehsani, EY Yazıcı
MT Bilimsel, 43-48, 2016
22016
The Effect of Temperature on the Electrowinning of Copper
A Ehsani, EY Yazici, H Deveci
18. th International Metallurgy and Materials Congress- İstanbul, 654-658, 2016
22016
A Brief Review of Hydrometallurgical Methods in Extractive Metallurgy of Marine Ores
A Ehsani, B Kaymakoğlu, İ Ehsani, T Yakup Emre
19th International Metallurgy & Materials Congress, 119-122, 2018
12018
Improvement of metal separation process from synthetic hydrochloric acid leaching solution of spent lithium ion batteries by solvent extraction and ion exchange
VNH Nguyen, MS Lee, KA Selim, MG Farghaly, SS Abdallah, ...
Physicochemical Problems of Mineral Processing 57 (4), s. 1--17, 2021
2021
Preparation of different zinc compounds from a smithsonite ore through ammonia leaching and subsequent heat treatment
A Ehsani, I Ehsani, A Obut
Physicochemical Problems of Mineral Processing 57 (4), 96-106, 2021
2021
SÜLFÜRLÜ OLMAYAN BİR ÇİNKO CEVHERİNİN AMONYAK LİÇİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
A Ehsani
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Türkiye’de Maden Mühendisliği Bölümlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Genel Bakış
TD Tombal Kara, B Kaymakoglu, A Ehsani
Artıbilim: Adana Alparslan Turkes Science and Technology University Journal …, 2019
2019
NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİM VE ZENGİNLEŞTİRME SÜREÇLERİNİN ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
A Ehsani, B Kaymakoğlu, TD Tombal Kara
Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu …, 2019
2019
Türkiye’de Maden Mühendisliği Bölümlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Genel Bakış
TD Tuğba Deniz Tombal Kara, B Kaymakoğlu, A Ehsani
Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen …, 2019
2019
X-Işını Difraksiyonu Yöntemi ile Kantitatif Mineral İçeriği Tayini ve Çalışma Şartlarının Etkisi
TY YÜNSEL, A ERSOY, A EHSANİ
Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen …, 2019
2019
Usage of vermiculite as a high-temperature insulating refractory material
A Ehsani, İ Ehsani
Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (2 …, 2018
2018
E- Atıklardan Bakırın Elektroliz ve Çöktürme Yöntemleri ile Kazanımı
A Ehsani
2018
Okyanus ve Deniz Altı Madenciliğinin Kısa Tarihçesi
A Ehsani, O Sivrikaya
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 8 (1), 396-402, 2018
2018
Trabzon'da Bakırcılık
A Ehsani
Nefeslik Dergisi 2 (2), 56-57, 2016
2016
A Brief Overview of Mineral and Metallurgical Processing of Marine Ores
A Ehsani
IMPC 2016: XXVIII International Mineral Processing Congress Proceedings …, 2016
2016
Okyanus ve Denizaltı Madenciliğine Kısa Bir Bakış A Brief Introduction to Marine Mining
A Ehsani, A Kesimal
TÜRKİYE 24. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ IMCET 2015At …, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20