Recai Kızıltunç
Recai Kızıltunç
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRK EDEBİYATINDA TUYUG VE BAZI PROBLEMLERİ
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (37), 107-126, 0
1
ÇAĞATAY EDEBĠYATINDA KADIN ġAĠRLER
R KIZILTUNÇ
Electronic Turkish Studies 7 (2), 2012
2012
ARAP EDEBIYATINDA TÜRKÇE YAZAN BIR SAIR: EMIR MENCEK PASA EL-YUSÛFÎ
R Kiziltunç
Sarkiyat Mecmuasi, 33, 2012
2012
Halfelik ve harezm halfeleri
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 197-210, 2012
2012
XV-XIX. Asır Beyazlarında Taskent ve Paris Kütüphanelerinde tespit edilen Alisir Nevai’nin siirlerine dair bir arastırmaa
A Erkinov, R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 295-320, 2011
2011
ARAP EDEBİYATINDA BEYAZ BENZERİ TÜRLER-1: EL-HAMÂSİYYE VE ÖNEMLİ HAMÂSİYYELER
R KIZILTUNÇ
Turkish Studies 6, 1, 2011
2011
Beyaz-Like Types în Arabic Literature: El-Ham'siyye and Important Ham'siyyes
R Kiziltunç
2010
KLASİK DOSĞU EDEBSİYATLARINDA BSİR DERLEME OLARAK BEYAZ VE BEYAZ GELENESĞSİ.
R Kiziltunç
Electronic Turkish Studies 4 (8), 2009
2009
FUZULİ'NİN LEYLA VE MECNUN MESNEVİSİ'NDE GÜNDELİK HAYAT
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (25), 0
FUZULİ'NİN LEYLA VE MECNUN MESNEVİSİNDE İNANÇLAR VE GELENEKLER
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (27), 117-144, 0
ÇAĞATAY EDEBİYATINDA KADIN ŞAİRLER
R KIZILTUNÇ
XV-XIX. ASIRLAR ORTA ASYA EDEBİ METİN ÖRNEKLERİNDE EL YAZMA BEYAZLARIN ÖZELLİKLERİ
A ERKINOV, R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 347-364, 0
ARAP EDEBİYATINDA ANTOLOJİK BİR ESER: KİTABÜ’L-VAHŞİYYAT
R KIZILTUNÇ
DOĞU ARAŞTIRMALARI, 33, 0
EL YAZMA SEÇKİ ÖRNEĞİ OLARAK BEYAZ-I HĀZIK/Beyaz-ı Hāzık as an Example of Manuscript Selection
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 63-83, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14