Recai Kızıltunç
Recai Kızıltunç
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRK EDEBİYATINDA TUYUG VE BAZI PROBLEMLERİ
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (37), 107-126, 0
3
ARAP EDEBİYATINDA BEYAZ BENZERİ TÜRLER-1: EL-HAMÂSİYYE VE ÖNEMLİ HAMÂSİYYELER
R KIZILTUNÇ
Electronic Turkish Studies 6 (1), 2011
22011
Çağatay edebiyatında kadın şairler
R KIZILTUNÇ
Turkish Studies (Elektronik) 7 (2), 731-759, 2012
12012
FUZULİ'NİN LEYLA VE MECNUN MESNEVİSİ'NDE GÜNDELİK HAYAT
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (25), 2004
12004
XV-XIX. ASIR BEYAZLARINDA TAŞKENT VE PARİS KÜTÜPHANELERİNDE TESPİT EDİLEN ALİŞİR NEVAİ’NİN ŞİİRLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
A Erkinov
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 295-320, 0
1
ARAP EDEBİYATINDA TÜRKÇE YAZAN BİR ŞAİR: EMİR MENCEK PAŞA EL-YUSÛFÎ
R Kiziltunç
Şarkiyat Mecmuası, 33-48, 2012
2012
ÇAĞATAY EDEBĠYATINDA KADIN ġAĠRLER.
R KIZILTUNÇ
Electronic Turkish Studies 7 (2), 2012
2012
Halfelik ve harezm halfeleri
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 197-210, 2012
2012
Beyaz-Like Types în Arabic Literature: El-Ham'siyye and Important Ham'siyyes
R Kiziltunç
Journal of Turkish Studies 6, 2010
2010
KLASİK DOSĞU EDEBSİYATLARINDA BSİR DERLEME OLARAK BEYAZ VE BEYAZ GELENESĞSİ.
R Kiziltunç
Electronic Turkish Studies 4 (8), 2009
2009
FUZULİ'NİN LEYLA VE MECNUN MESNEVİSİNDE İNANÇLAR VE GELENEKLER
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (27), 117-144, 0
XV-XIX. ASIRLAR ORTA ASYA EDEBİ METİN ÖRNEKLERİNDE EL YAZMA BEYAZLARIN ÖZELLİKLERİ
A ERKINOV, R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 347-364, 0
ARAP EDEBİYATINDA ANTOLOJİK BİR ESER: KİTABÜ’L-VAHŞİYYAT
R KIZILTUNÇ
Doğu Araştırmaları, 33-46, 0
EL YAZMA SEÇKİ ÖRNEĞİ OLARAK BEYAZ-I HĀZIK/Beyaz-ı Hāzık as an Example of Manuscript Selection
R KIZILTUNÇ
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 63-83, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14