Follow
Arif SALDANLI
Arif SALDANLI
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TOPSİS YÖNTEMİNİN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ-THE USABILITY OF TOPSIS METHOD AS A FINANCIAL PERFORMANCE INDICATOR
A SALDANLI, İ SIRMA
Öneri Dergisi 11 (41), 185-202, 2014
872014
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKS PERFORMANSININ ANALİZİ
A SALDANLI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 137-154, 2012
462012
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A Saldanli, M Aydin
Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 1-9, 2016
432016
Geleneksel ve değer bazlı finansal performans ölçüm yöntemlerinin incelenmesi ve ekonomik katma değer analizi
A Saldanlı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal …, 2006
172006
Türk sigortacılık sektöründe hayat dışı sigorta şirketlerinin etkinlik analizi
İ Külekçi
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 14 (29), 225-246, 2019
162019
Yatırımcılar rasyonel midir? BİST'te aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları üzerine bir çalışma
A Elif, A SALDANLI
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 101-114, 2017
162017
The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector
A Saldanli, M Aydin, H Bektaş
Theoretical and Applied Economics 22 (1), 181-188, 2017
152017
Sürü Davranışının Hisse Senedi Fiyat Hareketliliğine Etkisi: BİST 100 Örneği
B Medetoğlu, A Saldanlı
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (2), 1191-1204, 2019
122019
Kara Para Aklamada Sermaye Piyasası Araçları’nın Kullanımı
İ Sirma, A Saldanli
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (3), 108-118, 2015
112015
Yaşam Kalitesi Araştırması
M Şeker, A Saldanlı, H Bektaş, TR Bölgesi
DOĞAKA Yayınları, Hatay, 2014
8*2014
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ: 2000-2012 YILLARI ARASI RASYO ANALİZİ
A SALDANLI
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-52, 2013
82013
Elektronik ürün senetlerinin tarımsal fiyatlara etkisi: Türkiye örneği
C Çayır, A Saldanlı
Finans araştırmaları: Finansal piyasalar ve kurumsal finans içinde, 185-205, 2021
52021
İller arası rekabet endeksi 2013-2014
M Şeker
Kayseri Ticaret Odası, 2015
52015
TRC2 Bölgesi̇ Yaşam Kali̇tesi̇ Araştırması Diyarbakır-Şanlıurfa
M Şeker, A Saldanlı, H Bektaş
Diyarbakır: Karacağ Kalkınma Ajansı Yayınları, 2014
52014
Finansal Gelişim Endeksi: Türkiye'deki İllerin Finansal Gelişim Seviyelerinin Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım
A Saldanlı, M Şeker
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 15 (3), 2013
52013
Bankaların finansal performanslarının gri ilişkisel analiz (gia) yöntemi ile test edilmesi
B MEDETOĞLU, A SALDANLI
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 49-67, 2022
42022
Kayseri Rekabet Endeksi 2013-2014
M Şeker, A Saldanlı, H Bektaş
Kayseri Chamber of Commerce-Middle Anatolia Development Agency, Kayseri. The …, 2015
42015
Kurumsal yönetimin firma değer ve performansına etkileri: İMKB-100 üzerine bir uygulama
A Saldanli
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
42012
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik Karşılıkların Finansal Yapı Üzerindeki Etkisi
H ALKAN, A SALDANLI
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 7 (1), 59-75, 2019
32019
TR63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi Hatay/Kahramanmaraş/Osmaniye
M Şeker, A Saldanlı, H Bektaş, R Eyiler
TC Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20