Volkan Kukul
Volkan Kukul
Amasya University, Department of Computer Education and Instructional Technologies
Verified email at amasya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review
F KALELİOĞLU, Y GÜLBAHAR, V KUKUL
Baltic Journal of Modern Computing 4 (3), 583-596, 2016
2732016
Computer Programming Self-Efficacy Scale (CPSES) For Secondary School Students: Development, Validation And Reliability
V Kukul, Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 158-179, 2017
412017
Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
V Kukul, Ş Gökçearslan
8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 58-64, 2014
28*2014
Mobil öğrenmeye yönelik hazirbulunuşluk ölçeği: bir uyarlama çalişmasi
Ş GÖKÇEARSLAN, E SOLMAZ, V KUKUL
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 143-157, 2017
272017
2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri
EK ÇAKMAK, V Kukul, E Çetin, B Berikan, B Kandemir, B Pamukçu, ...
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 126-160, 2015
202015
Oyunla İlgili Tarihsel Gelişim ve Yaklaşımlar
V Kukul
Eğitsel Dijital Oyunlar, 20-31, 2013
182013
Computational thinking self-efficacy scale: Development, validity and reliability
V Kukul, S Karatas
Informatics in Education 18 (1), 151-164, 2019
152019
Investigating the problem solving skills of students attended scratch programming course
V Kukul, Ş Gökçearslan
8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya …, 2014
122014
Self-regulation in three types of online interaction: How does it predict online pre-service teachers’ perceived learning and satisfaction?
M Kara, V Kukul, R Çakır
The Asia-Pacific Education Researcher 30 (1), 1-10, 2021
102021
Eğitsel dijital oyunlar
V Kukul
Oyunla ilgili tarihsel gelimler ve yaklaşımlar, 20-31, 2013
92013
Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği
S Özcan, V Kukul, S Karataş
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 117-127, 2016
82016
Conceptions and misconceptions of instructors pertaining to their roles and competencies in distance education: A qualitative case study
K Mehmet, V Kukul, R Çakir
Participatory Educational Research 5 (2), 67-79, 2018
72018
EĞİTİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ.
N CEMALOĞLU, V KUKUL, MT ÜSTÜNDAĞ, E GÜNEŞ, ...
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
62018
Programlama Öğretiminde Farklı Yapılandırılan Süreçlerin Öğrencilerin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine, Özyeterliliklerine ve Programlama Başarılarına Etkisi
V Kukul
Gazi Üniversitesi, 2018
62018
Web tasarımı eğitiminin mobil uygulama ile desteklenmesine yönelik uygulama örneği ve sonuçları
A ALTUNÇEKİÇ, MT ÜSTÜNDAĞ, V KUKUL
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1), 33-45, 2018
52018
The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices.
E Omeroglu, R Sarikaya, HE Daglioglu, EK Cakmak, S Karatas, SA Bulut, ...
International Journal of Early Childhood Special Education 9 (1), 2017
52017
Bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının doyum düzeylerinin belirlenmesi
VY KUKUL, NTD ŞİMŞEK
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim …, 2011
52011
Pre-service teachers’ opinions on cloud supported social network
S Özcan, Ş Gökçearslan, V Kukul
World Journal on Educational Technology 7 (2), 108-117, 2015
4*2015
Oyunla ilgili tarihsel gelişim ve yaklaşımlar, eğitsel dijital oyunlar
V Kukul
Ankara: Pegem Akademi, 2013
42013
ADAPTATION OF THE ONLINE SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE (OSRQ) IN THREE TYPES OF INTERACTION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
R Çakır, M Kara, V Kukul
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20