Follow
Can Diker
Title
Cited by
Cited by
Year
Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan Etkisi
C Diker
Erciyes İletişim Dergisi, 1-20, 2019
122019
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi: Üsküdar Üniversitesi Örneği* Social Media Addiction of Communication Faculty Students: Üsküdar …
B Bulunmaz, B BULUNMAZ, C Diker, Ö OSMANOĞLU, N Gungor, ...
42019
Modern Bireyin ‘Miyop’ Sorunu: Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında ‘The Lobster’ Filminin Analizi
C Diker
Sinefilozofi, 91-105, 2019
32019
Batı-Dışı’nın Yeniden Üretimi: ‘Mustang’ Filminin Sosyopolitik Bağlamda Değerlendirilmesi
C Diker
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3), 127-164, 2016
32016
Bir Bölüm Daha: Netflix'teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi
C Diker
Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzlerkitle, 147-181, 2020
22020
Digital Technology, Attraction and Cinema
C Diker
New Approaches in Media and Communication, 119-130, 2019
1*2019
Osmanlı Sinemasına Dair Arkeolojik Bir Kazı
C Diker
Etkileşim Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 214-218, 2018
12018
‘Batı’ İdeolojisinin ‘Batı-Dışı’ndan Üretimi: Akademi Ödüllü Ashgar Farhadi Filmlerinin Kültür Emperyalizmi Boyutundan İncelenmesi
C Diker
TRT Akademi 3 (5), 94-111, 2018
1*2018
2005-2020 Yılları Arasında Verilen Film Destekleri Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme
C Diker
İnsan ve İnsan 7 (26), 139-161, 0
1
Postmodern Bir Dünyada Hakikati Savunmak: “Yukarı Bakma” Filminin Sosyoideolojik Analizi
C Diker
Etkileşim, 102-119, 2022
2022
The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema
C Diker, E Koç
Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and …, 2021
2021
Bir Anti-Kahraman Anlatısı Olarak Joker Filminin Postmodernite Perspektifinden İncelenmesi
C Diker
sinecine 11 (2), 267-299, 2020
2020
Şarkdöngü: Modern Mitlerin Dolaylı Anlatımı ve Türk Sinemasından Örnekler
C Diker
2020
Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography
C Diker
Gece Publishing 1, 371-388, 2018
2018
İnternet Hızı, Tüketim Kültürü ve İhtiyaçlar: Türkiye’de 4.5G Altyapısına Geçişin Tüketime Olan Etkileri
C Diker
1st International Conference on New Trends in Communication, 2017
2017
An Anti-dialectical Representation of the Sociocultural Structure of Anatolia: The Movie “Sivas”
C Diker
International Journal of Turcologia 23 (XII), 113-133, 2017
2017
From Modernity to Postmodernity: The Ideology of Individual Success in Star Wars
C Diker
CINECRI '16, 2016
2016
Effects of the Eurimages Fund on the Content of Turkish Cinema after 1990s
C Diker
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
Common Policies on Sponsorship in Turkish Cinema
I Ozkan, AS Erdemir, B Tamusta, C Diker, T Borazanci
10th World Media Economics & Management Conference, 2012
2012
2000'li Yıllarda Türk Sinemasında Erkek Karakter İncelemesi
C Diker
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20