Takip et
Murat Demirsoy
Murat Demirsoy
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye örtüaltı domates yetiştiriciliğindeki gelişmeler
D Kandemir, ES Kurtar, M Demirsoy
Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi 5 (17), 22-27, 2016
172016
Farklı Işık Kaynağı ve Renk Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.) Fidelerinin Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri
M Demirsoy, A Balkaya, S Uzun
Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3 (2), 238-247, 2016
132016
A model for predicting leaf area in young and old leaves of greenhouse type tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) by linear measurements
AM Beyhan, S Uzun, D Kandemir, H Özer, M Demirsoy
Anadolu Journal of Agricultural Sciences 23 (3), 154-157, 2008
112008
Topraksız Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
M Aydın, M Demirsoy
Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 (1), 66-72, 2020
62020
Farklı fide ortamlarının domates, biber, patlıcan ve hıyar fidelerinin büyümesine kantitatif etkileri üzerine bir araştırma
M Demirsoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
62004
Sera koşullarında farklı yapay ışık, renk ve kaynaklarının (Lycopersicon esculentum Mill.), biber (Capsicum annuum L.) ve patlıcanda (Solanum melongena L.) fide büyüme, gelişme …
M Demirsoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 157s, Samsun, 2016
52016
The Quantitative Effects of Different Growing Media on the Growth of Aubergine (Solanum melongena L.) and Cucumber (Cucumis sativus L.) in Autumn
M Demirsoy
Uluslararası Çevresel Eğilimler Dergisi 3 (2), 151-158, 2019
42019
The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.)
M Demirsoy, M Aydın
International Journal of Environmental Trends (IJENT) 4 (1), 17-27, 2020
32020
The effects of seaweed extracts and the applications of vermiwash on organic lettuce (Lactuva sativa L.) seedlings
M Aydın, M Demirsoy
Turk J. Food Agric. Sci 2 (1), 1-4, 2020
32020
İlkbahar Dönemi Hıyar (Cucumis sativus L.) Fidesi Yetiştiriciliğinde Farklı Işık Kaynaklarının Fide Kalitesine Etkileri
M Demirsoy, M Aydın
Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi 2 (2), 16-22, 2020
22020
The quantitative effects of different light sources on the growth parameters of pepper seedlings.
M Demirsoy, A Balkaya, D Kandemir
Azarian Journal of Agriculture 5 (3), 86-95, 2018
22018
The Effect of Different Light Sources and Artificial Colour Treatments on Eggplant (Solanum melongena L.) Seedling Growth Parameters
M Demirsoy, A Balkaya, S Uzun
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 3 (2), 238-247, 2016
22016
Sera koşullarında farklı yapay ışık, renk ve kaynaklarının domates (Lycopersicon esculentum Mill., biber (capsicum annuuml.) ve patlıcan (Solunum melongena L.) da fide büyüme …
M Demirsoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
22016
Farklı Ultrasonik Ses Dalgası Uygulamalarının Solanum torvum Tohumlarındaki Çimlenme ve Çıkış Değerleri Üzerine Etkisi
M Demirsoy, M Aydın, B Gürbüz
BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi 7 (1), 354-362, 2020
2020
The Quantitative Effects of Different Growing Media on the Seedling Growth of Aubergine (Solanum melongena L.) and Cucumber (Cucumis sativus L.) in Autumn
M Demirsoy, S Uzun
2019
Sera koşullarında farklı yapay ışık, renk ve kaynaklarının domates (Lycopersicon esculentum Mill.), biber (Capsicum annuum L.) ve patlıcan (Solanum melongena L.)'da fide büyüme …
M. Demirsoy, A. Balkaya
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 2016
2016
The quantitative effects of different growing media on the growth of tomato (Lycopersicon esculentum, Mill.) and pepper (Capsicum annuum L.) in autumn
M Demirsoy, S & Uzun
The International Conference on Science, Ecology and Technology I, 4, 2015
2015
Wild collection method of organic agriculture in turkey and around the world (2009-2013)
M Demirsoy, M Aydın, B Gürbüz, M Yılmaz
The International Conference on Science, Ecology and Technology I, 5, 2015
2015
The quantitative effect of different artificial light sources on the growth of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings in autumn
M Aydın, M Demirsoy, M Yılmaz
The International Conference on Science, Ecology and Technology I, 6, 2015
2015
Farklı Fide Ortamlarının Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyar Fidelerinin Büyümesine Kantitatif Etkileri
M Demirsoy
Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yükseklisans Tezi, 2004
2004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20