Follow
Erkan Oktay
Erkan Oktay
Professor of Econometrics, Ataturk University
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Multinomial Logit Analysis of Risk Factors Influencing Road Traffic Injury Severities in The Erzurum and Kars Provinces of Turkey
AK Celik, E Oktay
Accident Analysis & Prevention 72, 66-77, 2014
1482014
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Beşeri Kalkınma Endeksi Verilerini Kullanarak Diskriminant Analizi ve Lojistik Regresyon Analizinin Sınıflandırma Performanslarının …
S Burmaoğlu, E Oktay, Ö Üstün
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 23-49, 2009
422009
Determination of Factors Affecting The Financial Literacy of University Students in Eastern Anatolia Using Ordered Regression Models
E Oktay, Ş Ünver, E Gerni
Asian Economic and Finacial Review 10 (5), 2020
342020
Yol Analizi Yardımıyla Dersler Arasındaki Etkileşimin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Okutulan Dersler Üzerine Bir …
E OKTAY, MM AKINCI, A KARAASLAN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 26, 2012
33*2012
Determinants of Housing Demand in The Erzurum Province, Turkey
E Oktay, A Karaaslan, Ö Alkan, A Kemal Çelik
International Journal of Housing Markets and Analysis 7 (4), 586-602, 2014
312014
OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi
A Demirci, E Oktay
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
292012
Uygulamalı İstatistik-I: Kısa Teorik Bilgiler ve Çözülmüş Problemler
A Başar, E Oktay
Kültür & Eğitim Kitap, Erzurum, 2018
28*2018
Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
EM Doğan, Y Akan, E Oktay
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 345-356, 2006
28*2006
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Hat Tercih Olasılığının Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği
H Özer, MS Özçomak, E Oktay
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2), 39-52, 2006
25*2006
Alcohol-Impaired Walking in 16 Countries: A Theory-Based Investigation
O Oviedo-Trespalacios, AK Çelik, AW Ana Marti-Belda, ...
Accident Analysis & Prevention 159, 106212, 2021
242021
İlişki ölçüleri, İstanbul, Aktif Yayınevi
E Oktay
24*2003
Modelling Households’ Fuel Stacking Behaviour for Space Heating in Turkey Using Ordered and Unordered Discrete Choice Approaches
AK ÇELİK, E OKTAY
Energy and Buildings, 109466, 2019
232019
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması
M Yaylalı, E Oktay, Y Akan, S Kaynak
MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-25, 2014
22*2014
Atatürk Üniversitesinde Internet Bankacılığının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
E Oktay, K Orçanlı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, 2, 2014
212014
Erzurum İlinde Potansiyel Doğalgaz Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti
MS Özçomak, E Oktay, H Özer
7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu İstanbul Üniversitesi, 2005
202005
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Girdi ve Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması
E Oktay, S Kaynak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 2007
18*2007
Kalite Kontrol Grafikleri
E Oktay
Şafak Yayınevi, Erzurum, 1998
181998
Uygulamalı İstatistik II: Kısa Teorik Bilgiler ve Çözülmüş Problemler
A Başar, E Oktay
Kültür & Eğitim Kitap, Erzurum, 2018
17*2018
Kredi Kartı Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği
E Oktay, Ü Özen, Ö Alkan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2), 2013
17*2013
Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey
K Çebi Karaaslan, E Oktay, Ö Alkan
Sosyoekonomi 30 (51), 71-90, 2022
162022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20