Takip et
Osman Avşar Kurgun
Osman Avşar Kurgun
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
A Usal, OA Kurgun
Detay Yayıncılık, 2006
802006
Entelektüel sermaye ve örgüt performansı ilişkisi: Akdeniz bölgesindeki otel işletmelerinde bir araştırma
O Kurgun, G Akdağ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2 (2), 155-176, 2013
412013
Belediyelerde hizmet yeterliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılmasını etkileyen faktörlerin analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde uygulama
A Kurgun, A Özdemir, H Kurgun, Z Bakıcı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 29-54, 2008
392008
Turizm Pazarlamasında Küresel Dağıtım Sisteminin (GDS) Stratejik Rolü ve Önemi
OA KURGUN, H Kurgun, E Güripek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
382007
What does web 4.0 promise for tourism ecosystem? A qualitative research on tourism ecosystem stakeholders’ awareness
H Kurgun, OA Kurgun, E Aktaş
Journal of Tourism and Hospitality Management 6 (1), 55-65, 2018
342018
Bilgi yönetim sistemlerinin yapılandırılması
OA Kurgun
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
292006
Örgütsel davranış
OA Kurgun
Ankara: Detay Yayıncılık, 2013
282013
Otel işletmelerinde entelektüel sermaye ve örgüt performansı ilişkisi: Akdeniz bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
G Akdağ
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2012
252012
The effect of managerial entrepreneurship behavior on employee satisfaction: hospitality managers' dilemma
E Duygulu, OA KURGUn
African Journal of Business Management 3 (11), 615, 2009
222009
İş değerlemede puanlama yöntemi ve büyük ölçekli bir otel işletmesinde uygulama
OA Kurgun, DA Yemişçi
Çimento İşveren 4, 15, 2007
192007
Nepotizmin çalışanların örgütsel adalet algılamaları üzerine etkisi, 18
A Kurgun, E Güripek, E Aktaş
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 171-179, 2010
142010
Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmeciliğinde Verimlilik Analizleri
S Oral, OA Kurgun
İzmir, 1997
121997
SORUMLU TURİZM YAKLAŞIMI İLE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN GELİŞİMİ: FOÇA ÖRNEĞİ
E AKTAŞ, A KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4), 1671-1708, 2021
112021
Rekabetçi değerler yaklaşımı ile örgütsel etkinliğin belirlenmesinde örgütsel sağlığın rolü: İzmir ili merkezindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
A KURGUN, D BAĞIRAN
Dokuz Eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 15 (3), 477-510, 2013
82013
Slow Food hareketinin gastronomi turizminin sürdürülebilirliği ile ilişkisi: Foça örneği
N ALİYEVA, A KURGUN
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 5 (2), 234-251, 2021
72021
Küresel turizm ekosistemi ve turizm 4.0
OA Kurgun
Eds. Kurgun, H. Ve Kurgun OA Turizm 4, 2019
72019
Otel işletmelerinde kalite maliyet sisteminin oluşturulması
OA Kurgun
Çukurova Üniversitesi İİ BF Dergisi 7 (1 s 218), 1997
71997
Yenilebilir Böcekler
OA Kurgun
H. Kurgun içinde, Gastronomi Trendleri, 255-274, 2017
62017
Ev pansiyonculuğunda yaşanan uygulama sorunları: Amasra örneği
G Emir, OA Kurgun
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
52019
Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonunda Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İnovasyon Radarı: Swissotel Büyük Efes İzmir Örnek Olay Çalışması
DB ÖZŞEKER, H KURGUN, OA KURGUN
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (3), 133-170, 2018
52018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20