Nur Cetinoglu Harunoglu
Nur Cetinoglu Harunoglu
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turkey's Intensifying Partnership with Qatar and its Implications for Turkish-American Relations
NÇ Harunoğlu
Middle East Review of International Affairs (MERIA) 20 (3), 1-11, 2016
102016
The Gulf cooperation council (GCC) after US led invasion of Iraq: Toward a security community?
N Çetinoğlu
Uluslararası Hukuk ve Politika, 91-114, 2010
52010
Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye açısından Türk-Amerikan ilişkilerinin “düzen” ve “adalet” kavramları çerçevesinde analizi : Irak örneği
N Çetinoğlu
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
22014
A Turkish perspective on the ethics of ‘safe zone’: the evolution of the concept in Turkish–American relations from Iraq (1991–2003) to Syria (2012–2016)
NÇ Harunoğlu
Journal of Transatlantic Studies 17 (4), 427-462, 2019
12019
Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası.
N Çetinoğlu
Spectrum: Journal of Global Studies 4, 2012
12012
"Realist" İdealizm? 1977-1978 senelerinde ABD-Suudi Arabistan ilişkileri üzerine bir değerlendirme
NÇ Harunoğlu
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 8 (1), 142-166, 2020
2020
Eisenhower'dan Obama'ya: ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Suriye
NÇ Harunoğlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (4), 1149-1182, 2019
2019
ABD’nin Körfez Monarşilerine Yaklaşımını Tarihsel Bir Açıdan Anlamak: Nixon Dönemi
NÇ Harunoğlu
Siyasal: Journal of Political Sciences 28 (1), 19-41, 2019
2019
Examining the Impact of Turkey's Approach Vis‐à‐Vis Syria into Turkey's Iraq Policy
N Çetinoğlu Harunoğlu
Digest of Middle East Studies 26 (2), 248-277, 2017
2017
‘Order’and ‘Justice’in World Politics: A Retrospective Analysis of the Gulf Crisis (1990-1) and the War in Iraq (2003) from Hedley Bull’s Perspective
NC Harunoglu
Journal of Conflict Transformation and Security 5 (1), 31-52, 2016
2016
La política exterior de Turquía con respecto a Iraq
NC Harunoglu
Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, 57-68, 2016
2016
Back to the past: The origins of Turkish American relations from an alternative perspective
N ÇETİNOĞLU HARUNOĞLU
2015
Turkey's Foreign Policy towards Iraq
NÇ Harunoğlu
Iraq at a Crossroads, 51-61, 2015
2015
Back to the Past: The Origins of Turkish-American Relations from an Alternative Perspective
NÇ Harunoğlu
Turkish Yearbook of International Relations 46, 133-164, 2015
2015
Rediscovering the Gulf: A Turkish Perspective
N Çetinoğlu
Turkey: A Regional Power in the Making, 2013
2013
In search of lost time: Turkey and its current energy politics
N Çetinoğlu
Turkish Policy Quarterly 8 (4), 105-114, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16