Necmettin Ceylan
Necmettin Ceylan
agri.ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Büyütme faktörü antibiyotiklere alternatif yem katkılarının etlik piliçlerde besi performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri
N Ceylan, İ Çiftçi, Z İlhan
Turk. J. Vet. Anim. Sci 27, 727-733, 2003
97*2003
Effects of dietary threonine and crude protein on growth performance, carcase and meat composition of broiler chickens
I Ciftci, N Ceylan
British poultry science 45 (2), 280-289, 2004
792004
Effects of dietary energy density and L-carnitine supplementation on growth performance, carcass traits and blood parameters of broiler chickens
M Corduk, N Ceylan, F Ildiz
South African Journal of Animal Science 37 (2), 65-73, 2007
712007
High available phosphorus corn and phytase in layer diets
N Ceylan, SE Scheideler, HL Stilborn
Poultry science 82 (5), 789-795, 2003
572003
Influence of different dietary oil sources on performance and fatty acid profile of egg yolk in laying hens
N Ceylan, I Ciftçi, C Mizrak, Z Kahraman, H Efil
Journal of Animal and Feed Sciences 20 (1), 71-83, 2011
562011
L-carnitine and its functional effects in poultry nutrition
SH Golzar Adabi, RG Cooper, N Ceylan, M Corduk
World's poultry science journal 67 (2), 277-296, 2011
412011
Egg yolk fatty acid profile of avian species–influence on human nutrition
SH Golzar Adabi, M Ahbab, AR Fani, A Hajbabaei, N Ceylan, RG Cooper
Journal of animal physiology and animal nutrition 97 (1), 27-38, 2013
222013
Türkiye tavukçuluğunda gelişmeler ve hedefler
R Akbay, S Yalçın, N Ceylan, E Olhan
V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 795-810, 2000
192000
Effects of dietary sepiolite and mannanoligosaccharide supplementation on the performance, egg quality, blood and digestion characteristics of laying hens receiving aflatoxin …
C Mizrak, E Yenice, Z KAHRAMAN, M Tunca, U YILDIRIM, N Ceylan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 (1), 65-71, 2014
16*2014
Effects of the eggshell-49, dietary calcium level and hen age on performance and egg shell quality
N Ceylan, SE Scheideler
Biotechnology in the Feed Industry. Proceedings of Alltech’s 15th Annual …, 1999
151999
Effects of dietary sodium bentonite and mannan oligosaccharide supplementation on performance, egg quality, blood and digestion characteristics of laying hens fed aflatoxin …
E Yenice, C Mizrak, N Ceylan, T Yildiz, M Gültekin, Z Atik
Kafkas Univ Vet Fak Derg 2, 211-218, 2015
142015
Effects of novel feed additives on performance, carcass traits and E. coli, aerobic bacteria and yeast counts in broilers
M Corduk, N Ceylan, N Dede, OY Tel
Archiv fur Geflugelkunde 72 (2), 61-67, 2008
132008
Effects of dietary L-Carnitine supplementation on performance and carcass traits of broiler chickens. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Adana
AF Cevik, N Ceylan
Links, 391-396, 2005
102005
The effects of phytase supplementation and dietary phosphorus level on performance and on tibia ash and phosphorus contents in broilers fed maize-soya-based diets
N Ceylan, S Cangiri, M Corduk, A Grigorov, SH Adabi
KIELANOWSKI INST ANIMAL PHYSIOLOGY NUTRITION, 2012
92012
Etlik piliç rasyonlarına enzim, büyütme faktörü, probiyotik ve organik asit ilavesinin besi performansı ve bağırsak mikroflorasına etkileri
N CEYLAN, İ ÇİFTÇİ, F ILDIZ, A SÖĞÜT
92003
Damızlık yumurta tavuğu yemlerine farklı seviye ve formda bor ilavesinin performans, kemik gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi
C Mizrak, N Ceylan
V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 30, 130-138, 2009
72009
Büyütme faktörü antibiyotiklere alternatif yem katkılarının etlik piliçlerde performans üzerine etkileri
E Albuz, N Ceylan
Tavukçuluk Araştırma Derg 3 (2), 23-28, 2001
62001
İnsan beslenmesinde daha sağlıklı yumurta üretimi yönünde kanatlı besleme çalışmaları
N Ceylan, E Yenice, D Gökçeyrek, E Tuncer
YUTAV 99, 3-6, 1999
61999
Effects of dietary oil sources included in 2 levels on performance of laying hens and the fatty acid and cholesterol composition of eggs. Book of abstracts
N Ceylan, I Ciftci, C Mizrak, Z Kahraman, H Efil
XXII World's poultry congress. Istanbul, Turkey 362, 2004
52004
Yumurta tavuğu yemlerinde humat bileşikler (Farmagülatör Dry Plus) kullanımının performans, yumurta kalitesi ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri. II
N Ceylan, İ Çiftçi, Z Kahraman, C Mizrak
Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 163-167, 2003
52003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20