Takip et
İbrahim Yemez
İbrahim Yemez
Dr. , Asistant Prof. , İletişim Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF’DE BİR UYGULAMA
İ Yemez
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2), 97-118, 2016
562016
Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Ş Karaca, MÖ UMUT, İ Yemez
Igdir University Journal of Social Sciences, 2018
19*2018
İİBF öğrencilerine yönelik matematik tutum ölçeği geliştirilmesi
Y Karagöz, S Bardakçı, B Demir, R Arslan, İ Yemez
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 39-55, 2016
162016
Tüketicilerin İndirimli Ürün Satın Alma Niyet Ve Davranışının Hazcı Yaklaşım İle Açıklanması
ŞK İbrahim YEMEZ, Meftune Özbakır UMUT
TTAD Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 10 (1), 29-51, 2018
15*2018
VERGİ UYUMUNUN EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL BELİRLEYİCİLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
C KARACA, S OKTAY, İ YEMEZ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 62-73, 2020
92020
İndirim kampanyalarının tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisi: black friday örneği
İ Yemez, S Sağır
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8 (2), 308-331, 2021
82021
Planlı davranış teorisi kapsamında yeşil otelleri tavsiye etme davranışı ve satın alma niyetinin incelenmesi
Ş Karaca, İ Yemez
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (1 …, 2022
52022
DİNİ BAĞLILIK, ÇEVRE BİLİNCİ VE DIŞA DÖNÜKLÜĞÜN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
İ YEMEZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 97-116, 2022
52022
KADIN TÜKETİCİLERİN BLACK FRIDAY KAMPANYASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
İ YEMEZ
Yönetim, Liderlik ve Pazarlama, 3-36, 2020
5*2020
Dini değerlerin tüketicilerin satın alma davranışına etkisi: Bireysel emeklilik sistemi üzerine Sivas ilinde bir uygulama
İ YEMEZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
52018
Examining the Impact of Virtual Experiential Marketing on E-Store Image and E‑Store Loyalty
İ Yemez, Ş Karaca
Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 20 (4), 413-428, 2022
42022
Tüketicileri Sosyal Sorumlu Tüketime Yönlendiren Faydacı ve Hedonik Güdülerin İncelenmesi
Ş KARACA, İ YEMEZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (3), 771-785, 2020
42020
Anlık Duygu Durumu ve Mutluluğun Plansız Satın Almaya Etkisi
İ Yemez, Ş Karaca
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 1-1, 2019
42019
Bireysel Emeklilik Sistemi Satın Alma Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
İ Yemez, MŞ AKDOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 104-118, 2019
42019
Etik tüketimin hedonik tüketim ve kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisinin PLS-SEM ile incelenmesi
İ Yemez
Turkish Journal of Marketing 6 (2), 104-124, 2021
32021
Dini değerlerin demografik faktörlere göre incelenmesi: Sivas İli örneği
İ Yemez, MŞ Akdoğan
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 469-490, 2019
32019
Turist Gerçek Davranışında Sosyal Medyanın Rolünün İncelenmesi
Ş KARACA, İ YEMEZ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 836-847, 2022
22022
Tüketicilerin Geri Dönüştürülmüş Maddelerden Yapılmış Kıyafetleri Satın Alma İsteğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İ YEMEZ, MF TUNA
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 28 (4), 751-773, 2021
22021
Çocuklu Ailelerin Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Sivas İli Şehir Merkezinde Bir Uygulama
İ Yemez, Ş Karaca
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (19), 201-225, 2019
22019
Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Ş KARACA, İ YEMEZ
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2 …, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20