Takip et
GANİTE KURT
GANİTE KURT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Elazığ-Hazar-Palu alanının jeolojisi
O Sungurlu, D Perinçek, G Kurt, E Tuna, S Dülger, E Çelikdemir, H Naz
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergisi 29, 83-191, 1985
441985
Muhasebede ve denetimde blok zinciri teknolojisi
T Uysal, G Kurt
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
412018
Muhasebede çift taraflı kayıtlama ve kitab-us siyakat
R Örten, G Kurt, S Torun
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 34-69, 2011
362011
COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ.
G Kurt, T Uçma
World of Accounting Science 15 (2), 2013
262013
Muhasebe Denetimi
S Kardeş Selimoğlu, M Özbirecikli, Ş Uzay, G Kurt, A Alagöz, S Yanık
Ankara: Gazi Kitabevi, 2014
232014
Tüketicilerin düşmanlık hissi ve etnik merkezciliği ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiler: Türk tüketicilerin fransız malı ürünlere yönelik tutumlarına dair bir araştırma. 18
G Hacıoğlu, SS Eren, G Kurt, H Çelikkan
Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars 19 (22), 576-586, 2013
222013
Muhasebe Standartlarının Farklı Eğitim Düzeylerinde Müfredat ve Kapsam Açısından İncelenmesi ve Bir Model Önerisi
B Marşap, G Kurt
Türkiye XVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 225-242, 1997
221997
Adli muhasebecilik mesleği ve adli muhasebeci olabilme sürecinin Türkiye’deki ve Amerika’daki yasal düzenlemeler açısından karşılaştırılması
G Kurt, T Uçma
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 160-178, 2009
212009
Foreign exchange rate sensitivity and stock price: Estimating economic exposure of Turkish Firms
T Yucel, G Kurt
European Trade Study Group, Madrid, 1-11, 2003
212003
Türkiye’deki Muhasebe Araştırmaları Yazını
G Kurt, T Uçma
Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi 13 (4), 69-95, 2011
202011
BASEL II VE YENİ TÜRK TİCARET KANUN TASARISI ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERİN UFRS’YE UYUM GEREKLİLİĞİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
G Kurt, V Öztürk
Muhasebe ve Denetime Bakış, 37-54, 2008
202008
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI VE İMKB’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
NN Dursun, G Kurt
Journal of Accounting and Taxation Studies 1 (1), 95-113, 2008
192008
MUHASEBE MESLEK MENSUBU OLABİLECEK ÖĞRENCİLERİN MESLEK ETİĞİ KONUSUNDAKİ ALGILAMA VE EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
G Kurt, P Okan, F Başer
Journal of Accounting and Taxation Studies 3 (1), 1-20, 2010
172010
Şerefiye’nin Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesi
G Kurt
MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (1), 91-101, 2003
172003
Geology of the Elazığ-Hazar-Palu area
O Sungurlu, D Perinçek, G Kurt, E Tuna, S Dülger, E Çelikdemir, H Naz
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists 29, 83-191, 1985
171985
Covid-19’un, BİST ulaştırma endeksinde faaliyet gösteren havayolu işletmelerinin finansal performansı üzerindeki etkilerinin, çok kriterli karar verme yöntemleri ile analizi
G Kurt, A Kablan
İşletme Akademisi Dergisi 3 (1), 16-33, 2022
162022
COSO Kurumsal risk yönetimi çerçevesi güncelleme projesinin getirdiği yenilikler
G Kurt, TU Uysal
Muhasebe ve Denetime Bakış 18 (54), 19-34, 2018
152018
Türkiye’de bankalarin finansal oranlari ile hisse senedi getirisi arasindaki panel nedensellik ilişkisi
G Kurt, A Köse
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (3), 302-312, 2017
152017
Muhasebe Denetimi
Ş Uzay, SK Selimoğlu, M Özbirecikli, G Kurt, A Alagöz, S Yanık
Ankara: Gazi Kitabevi 4, 2009
152009
Hisse senedi piyasası ve döviz kuru ilişkisinin eşbütünleşme analizi: yapısal kırılmaların önemi
U Halac, G Gumus Kurt
142010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20