Follow
Doç. Dr. Burak Feyzioğlu
Doç. Dr. Burak Feyzioğlu
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An Investigation of the Relationship between Science Process Skills with Efficient Laboratory Use and Science Achievement in Chemistry Education
B FEYZİOĞLU
Türk Fen Eğitimi Dergisi 6 (3), 114-132, 2009
1572009
Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: Mol kavramı ve avogadro sayısı
H Akçay, C Tüysüz, B Feyzioğlu
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (2), 57-66, 2003
1332003
Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
N Koruklu, B Feyzioğlu, HÖ Kiremit, E KALDIRIM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 119-137, 2013
1032013
Teachers' Burnout Levels in terms of Some Variables.
N Koruklu, B Feyzioglu, H Ozenoglu-Kiremit, E Aladag
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 1823-1830, 2012
842012
Developing a Science Process Skills Test for Secondary Students: Validity and Reliability Study.
B Feyzioglu, B Demirdag, M Akyildiz, E Altun
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 1899-1906, 2012
742012
Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi
H Akçay, C Tüysüz, B Feyzioğlu, B Oğuz
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 2008
722008
Effects of Computer Based Learning on Students' Attitudes and Achievements towards Analytical Chemistry.
H Akcay, A Durmaz, C Tuysuz, B Feyzioglu
Online Submission 5 (1), 2006
712006
The effects of computer simulations on students’ success and attitudes in teaching chemistry
H Akçay, B Feyzioğlu, C Tüysüz
Educational Sciences: Theory & Practice 3 (1), 7-26, 2003
432003
Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools
E Altun, B Demirdağ, B Feyzioğlu, A Ateş, İ Çobanoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1895-1898, 2009
422009
Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek:" Radyoaktivite"
H Akçay, C Tüysüz, B Feyzioğlu, V Uçar
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007
342007
Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları: İzmir ili örneği
B Feyzioğlu, B Demirdağ, A Ateş, İ Çobanoğlu, E Altun
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (2), 1005-1029, 2011
292011
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik zihinsel modelleri, öz yeterlik inançları ve öğrenme yaklaşımları
EY Feyzioğlu, B Feyzioğlu, A Küçükçıngı
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 33 (2), 404-423, 2014
272014
Kimya öğretiminde bilgisayar benzeşimlerinin kullanımının lise öğrencilerinin başarısına ve tutumuna etkisi
H AKÇAY, B FEYZİOĞLU, C TÜYSÜZ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 3 (1), 7-26, 2003
272003
Farklı öğrenme süreçlerinin temel kimya öğretilmesinde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde kıyaslamalı olarak uygulanması
B Feyzioğlu
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
252006
Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
N Koruklu, B Feyzioğlu, H Özenoğlu-Kiremit, E Aladağ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (3), 1813-1831, 2012
242012
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Demirdağ, E Altun, B FEYZİOĞLU, M AKYILDIZ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (3), 1887-1906, 2012
232012
The role of inquiry-based self-efficacy, achievement goal orientation, and learning strategies on secondary-school students’ inquiry skills
B Feyzioğlu
Research in Science & Technological Education 37 (3), 366-392, 2019
162019
YİBO’lar doğal ortamda bilimsel düşünüyor
B Feyzioğlu, H Özenoğlu Kiremit, A Öztürk Samur, E Aladağ
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (4), 65-74, 2012
152012
Students\'Views on Laboratory Applications: Izmir Sample
B Feyzioğlu, BDA Ateş, İ Çobanoğlu, E Altun, M Akyıldız
Elementary Education Online 10 (3), 2011
152011
Developing Instructional Activities Based On Constructivist 7E Model: Chemistry Teachers' Perspective.
BĢ DEMĠRDAĞ, B FEYZĠOĞLU, A ATEġ, İ ÇOBANOĞLU, E ALTUN
Journal of Turkish Science Education (TUSED) 8 (4), 2011
142011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20