Takip et
Hediye Yürüyen Kılıç
Hediye Yürüyen Kılıç
gtu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SANALLIK ALGISININ, İŞ YERİ YALNIZLIĞI VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
C KOÇER, E YEŞIL, H YÜRÜYEN
Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 2 (2), 561-577, 2019
92019
Bilimsel Araştırmalarda İnternet Temelli Anketlerin Kullanımı: Akademisyenlerin Görüş, Tercih ve Kaygıları
İ DURSUN, ET KABADAYI, H YÜRÜYEN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 1-23, 2022
82022
Impulsive Buying as a Response to COVID-19-Related Negative Psychological States
I Dursun, HY Kılıç, E Aralık
Perspectives on Stress and Wellness Management in Times of Crisis, 104-125, 2023
12023
Roles of mobile applications in removing barriers to individual recycling: Case of Türkiye
İ DURSUN, E TÜMER, HY KILIÇ
Environmental Research and Technology 7 (1), 97–107, 2024
2024
Does Voluntary Simplicity Lifestyle Support Psychological Resilience During Crises?: Evidence From the COVID-19 Pandemic
HY Kılıç, I Dursun, ET Kabadayi
Perspectives on Stress and Wellness Management in Times of Crisis, 252-276, 2023
2023
EXTENDING NORMATIVE APPROACH FOR PROMOTING DISTINCT SUSTAINABLE CONSUMPTION PRACTICES: COST-BENEFIT EVALUATIONS
HY KILIÇ, ET KABADAYI, İ DURSUN
2022
Kadın Girişimciliğinde Motivasyonlar ve Engeller: Deneyimli Kadın Girişimcilerin ve Girişimci Adaylarının Algıları
E Tümer Kabadayı, İ Dursun, H Yürüyen, D Çınar
21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2022
2022
Covid-19 Salgını Döneminde Hedonik Tüketim Motivasyonları
H Yürüyen, D Altun, ET Kabadayı, İ Dursun
II. International Congress on Sustainable Life, 175, 2021
2021
ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA VARLIĞI NASIL OLUŞUR? COVİD-19 SÜRECİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME
ET KABADAYI, NC AKSOY, PB TÜRKAY, H YÜRÜYEN
Öneri Dergisi, 2021
2021
Sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarına göre sattığı ürünlere yönelik tüketici tutumu ve satın alma niyeti
H Yürüyen
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
Ulusal Kültür Boyutları ile Yeni Ürün İnovasyonu İlişkisi; Türkiye Örneği
ÖGC Koçer, AGE Yeşil, AGH Yürüyen
IRDITECH 2019 ULUSLARARASI AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ …, 2019
2019
TÜKETİCİLERİN MASKÜLENLİK VE FEMİNENLİK EĞİLİMLERİNİN MODA ÜRÜNLERE YÖNELİK İLGİLENİM VE BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
ÇS Çalışal, EE Kozan, YG Yıldız, N Sayan, H Yürüyen
BİLDİRİLER KİTABI, 45, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12