Dr. Irfan MACIT
Title
Cited by
Cited by
Year
Bütünleşik Afet Yönetiminde Sendai Çerçeve Eylem Planının Beklenen Etkisi
İ MACİT
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (1), 175-186, 2019
122019
A stochastic programming model for decision-making concerning medical supply location and allocation in disaster management
SB Khojasteh, I Macit
Disaster medicine and public health preparedness 11 (6), 747-755, 2017
82017
Kurumsal Kaynak Planlamasının Endüstri 4.0 Kazanımları: Bir Yapısal Çatı Modeli Önerisi
İ Macit
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (1), 50-60, 2017
8*2017
Bütünleşik Afet Yönetiminde Boyce-Codd Form Yöntemi ile GLIDE İçerikli Veritabanı Oluşturulması
İ MACİT
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (1), 191, 2016
62016
SOLVING FIRE DEPARTMENT STATION LOCATION PROBLEM USING MODIFIED BINARY GENETIC ALGORITHM: A CASE STUDY OF SAMSUN IN TURKEY
I Macit
European Scientific Journal 11 (30), 2015
62015
TWO-STAGE SOLUTION FOR POST-EARTHQUAKE FIELD HOSPITAL LOCATION PROBLEM USING LAGRANGIAN RELAXATION METHOD: CASE OF TURKEY
İ MACİT
European International Journal of Science and Humanities 1 (16), 1-8, 2016
42016
BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ: MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ
İ Macit
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 2 (1 …, 2018
22018
Mobile Communication Tools Using for Disaster Recovery Model
I Macit
Handbook of Research on Developments in E-Health and Telemedicine …, 2010
22010
Elektronik Atık (E-Atık) Geri Dönüşüm Merkezlerinin Maliyetlerinin Minimize Edilerek Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi
I Melek, İ MACİT
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 224-231, 2020
2020
Estimating Risk Pressure Factor (RPF) with Artificial Neural Network (ANN) to Locate Search and Rescue (SAR) Team Station
I MACIT
Turkish Journal of Forecasting 3 (1), 26-38, 2019
2019
INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEMS (IDMS): A PROPOSAL DECISION-MAKING SUPPLY CHAIN MODEL USING MOBILE INFORMATION TECHNOLOGY
I MACIT
Journal of Modern Technology and Engineering 4 (2), 89-108, 2019
2019
AFETLERDE AÇIK KAYNAK KODLU MOBİL BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK ANDROİD UYGULAMASI
İ MACİT
İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri 1, 115-135, 2018
2018
Kentsel Arama Kurtarma Birliklerinin YerleĢim Yeri Problemi Çözümünde Matematiksel Programlama ve Simülasyon YaklaĢımları: Ġstanbul Örneği
İ MACİT, SN Oğulata, ZN Alparslan
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 33 (1), 55-66, 2018
2018
Estimating Restricted Budget Planning in Personal Expenditures of Field Hospitals at Limited Time Window
İ MACİT
1ST INTERNATIONAL WEB CONFERENCE ON FORECASTING PROCEEDING BOOK 1 (1), 41, 2017
2017
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışanların Sorumlulukları
İM Sena (AKELOĞLU) KOYUNCU
IMSEC 2017, 1759, 2017
2017
Matematik Bölümü MT373 Visual Basic Programlama
İ MACİT
http://hpss.endustri.cu.edu.tr/, 2017
2017
Modeling Towards Environmental Planning After an Earthquake: Case Study of Field Hospitals and Medical Wastes
İ Macit
International Journal of Natural and Engineering Sciences 10 (1), 01-06, 2016
2016
WEB SİTELERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ AĞIRLIKLARININ AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
I MACIT, B KILICARSLAN
ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ (International …, 2016
2016
Sahra Hastanesi Yerleşim Problemi Matematik Model Çözümünde Melez (Hibrid) Algoritma Önerisi
İ Macit
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Poster) 1 (1), 2016
2016
Modeling chemical treatment of municipal wastewater towards design
İ Macit
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 1 (1), 28, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20