Follow
Fatma Umut Bespinar
Fatma Umut Bespinar
Department of Sociology, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Questioning Agency and Empowerment: Women's Work-Related Strategies and Social Class in Urban Turkey
FU Beşpınar
Women's studies international forum 33 (6), 523-532, 2010
1232010
Türkiye’de Evlilik
FU Beşpınar
Türkiye aile yapısı araştırması tespitler, öneriler 1, 112-167, 2014
472014
Türkiye'de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları
FU Beşpınar, Z Beşpınar
Hacettepe Üniversitesi Nüfusbilim Dergisi 39, 109-149, 2017
38*2017
Experiences of Stay-Behind Women in International Migration
K Çelik, U Beşpınar, S Kalaycıoğlu
Migration, Familie und soziale Lage, 235-250, 2013
34*2013
"Gitmek mi Zor Kalmak mı?": Avrupa'ya Erkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi
S Kalaycioğlu, K Çelik, FU Beşpinar
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 2010
272010
Between Ideals and Enactments: The Experience of “New Fatherhood” among Middle-Class Men in Turkey
FU Beşpınar
Gender and sexuality in muslim cultures, 111-130, 2016
262016
Toplumsal Cinsiyet ve Aile
FU Beşpınar
Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Tespitler, Öneriler, 110-169, 2014
252014
Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi
FU Beşpınar Akgüner, Aİ Aybars
UNICEF, 2013
202013
Familialization of care arrangements in Turkey: questioning the social inclusion of ‘the invisible’
Aİ Aybars, FU Beşpınar, HS Kalaycıoğlu
Research and Policy on Turkey 3 (2), 115-137, 2018
182018
Class and Habitus in the Formation of Gay Identities, Masculinities, and Respectability in Turkey
H Ural, FU Beşpınar
Journal of Middle East Women's Studies 13 (2), 244-264, 2017
142017
Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi
A Ayata, FU Beşpınar Akgüner
IOM, 2008
142008
Farklı Nedenlerle Çalışma ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri
K Çelik, FU Beşpınar
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 59-69, 2011
122011
Alevi Bakış Açısıyla Türkiye‟ de Ayrımcılık
A Erdemir, C Korkmaz, H Karaçalı, M Erdem, T Weitzhofer, U BeĢpınar
Ankara: Dipnot Yayınları. Yazılı Basında Aleviler/İsmet Parlak–Çağla Pınar …, 2010
112010
Interplay of gender subtext and local culture in the organizational logic: the case of a textile factory in Turkey
FU Beşpınar, C Topal
Community, Work and Family 21 (3), 292-309, 2018
102018
Power brokers, local beneficiaries and empowering the powerless: A critical assessment of the NGOs, civil society and democracy in Turkey. Paper presented in the Graduate …
UF Beşpınar-Ekici, D Gökalp
Institute for International and Regional Studies, Princeton University, 7-8, 2006
82006
Women in Turkey: Caught between Tradition and Modernity.
FU Bespinar
Women in the Middle East and North Africa: Agents of Change, 173-187, 2011
72011
To Work or Not to Work: Women's Experiences in Mexico and Turkey
FU Bespinar-Ekici
72007
Türkiye'de Orta Üst Sınıf Laik ve Muhafazakar Kimliklerin Babalık Deneyimleri Üzerinden İrdelenmesi: Benzerlikler, Farklılıklar, Önyargılar ve Mesafeler
Z Beşpınar, FU Beşpınar
Toplum ve Bilim, 5-42, 2018
62018
Consensual Control Through the Articulation of Technology and Local Culture: Evidence from a Textile Factory in Turkey
FU Bespinar, C Topal, S Kalaycioglu
New Technology, Work and Employment 29 (3), 224-236, 2014
62014
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması
FU Beşpınar, E Pehlivanlı-Kadayıfçı
CEİD Yayınları, 2021
52021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20