Follow
Prof. Dr. Şengül Atasoy
Title
Cited by
Cited by
Year
Fizik öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesi
Ş Kurt
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KTÜ, Trabzon, 2002
93*2002
Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi
Ş Atasoy, AR Akdeniz
Milli Eğitim 35 (170), 157-175, 2006
892006
Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri
AR Akdeniz, N Yiğit, Ş Kurt
V. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri …, 2002
84*2002
Newton’un hareket kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması
Ş Atasoy, AR Akdeniz
Journal of Turkish Science Education 4 (1), 45-59, 2007
782007
Fizik öğretiminde enerji konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanması
Ş Kurt, AR Akdeniz
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara 3, 2012, 2002
742002
Beşinci sınıf öğrencilerinin ses kavramını anlamaları üzerine kavram karikatürlerinin etkisi
Ş Atasoy, A TEKBIYIK, A Gülay
Journal of Turkish Science Education 10 (1), 176-196, 2013
642013
Öğretmen adaylarının Newton’un hareket kanunları konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik geliştirilen çalışma yapraklarının etkililiğinin araştırılması
Ş Atasoy
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2008
52*2008
Effect of writing-to-learn strategy on undergraduates’ conceptual understanding of electrostatics
Ş Atasoy
The Asia-Pacific Education Researcher 22 (4), 593-602, 2013
472013
Remedying science student teachers' misconceptions of force and motion using worksheets based on constructivist learning theory
S Atasoy, M Kucuk, AR Akdeniz
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL …, 2011
472011
The effect of concept cartoon-embedded worksheets on grade 9 students’ conceptual understanding of Newton’s Laws of Motion
Ş Atasoy, S Ergin
Research in Science & Technological Education 35 (1), 58-73, 2017
402017
Çalışma yapraklarının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi
H Demircioğlu, Ş Atasoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006
392006
Fizik öğretiminde çalışma yapraklarının geliştirilmesi
N Yiğit, AR Akdeniz, Ş Kurt
Maltepe Üniversitesi, 2001
382001
Kavram karikatürlerinin etki-tepki kuvvetleri ile ilgili yanılgıları gidermeye etkisi. 3
Ş Atasoy, AR Akdeniz
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Karadeniz …, 2009
29*2009
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik kavram karikatürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
Ş Atasoy, MA Zoroğlu
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2 …, 2014
24*2014
Farklı düzeylerdeki öğrencilerde kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılar
Ş Kurt, AR Akdeniz
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı 3, 1931-1950, 2004
212004
Öğretmen adaylarının kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede keşfedici laboratuar modelinin etkisi
Ş KURT, AR AKDENİZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004 (27), 196-205, 2004
202004
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 5E modelinin uygulamaları hakkındaki görüşleri
Z Başkan, N Alev, Ş Atasoy
EDU7 2 (2), 38-59, 2007
182007
Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı yerel sosyobilimsel konularda öğrencilerin informal muhakemelerinin belirlenmesi: HES, organik çay ve yeşil yol projesi
Ş Atasoy, A TEKBIYIK, OŞ Yüca
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 524-540, 2019
17*2019
Öğretmen adaylarının yaşam alanlarına göre yerel sosyobilimsel konularla ilgili informal muhakemeleri
Ş Atasoy
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 6 (1), 60-72, 2018
162018
Comparative analysis of the effectiveness of 4Mat teaching method in removing pupils’ physics misconceptions of electricity
S Ergin, Ş Atasoy
Journal of Baltic Science Education 12 (6), 730, 2013
162013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20