Follow
Mevlüt YÜKSEL
Title
Cited by
Cited by
Year
ERZURUM, BİTLİS VE MAMÛRETÜLAZİZ VİLÂYETLERİNDEKİ ERMENİ İSYANLARI (1890-1905)
M Yüksel
Ermeni Araştırmaları, 165-194, 2012
182012
I. Dünya Savaşı'nda Erzurum'un Rus İşgaline Düşüşü
M YÜKSEL
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006
14*2006
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ERZURUM’UN İLK İŞGAL GÜNLERİ
M Yüksel
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (37), 259-287, 2010
102010
Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye’ye Etkileri
M Yüksel
Yeni Türkiye 60, 1-18, 2014
42014
1. Dünya savaşında Erzurumun Rus işgaline düşüşü
M Yüksel
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
4*2006
SURİYE, HALEP, MUSUL, ZOR VE URFA BÖLGELERİNDE ERMENİLERE YÖNELİK İSKÂN UYGULAMALARI (1915-1917)
M Yüksel
Ermeni Araştırmaları, 71-114, 2016
32016
İSKÂN-I AŞÂİR VE MUHACİRÎN UMÛM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE MEHMET HAMDİ (ARPAĞ) BEY
M YÜKSEL
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 485-526, 2020
22020
Uluslararası Politikalar Ekseninde Dünden Bugüne Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye
M Yüksel
Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 23, 263-303, 2020
12020
Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebi’nde Verilen Askerî Konferanslar (1921)
M YÜKSEL
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 409-449, 2019
12019
Erken Cumhuriyet Devri “Millî Ekonomi” Görüşünün Mütareke Dönemindeki Temsilcisi: Osmanlı Ahalî İktisat Fırkası ve Programı
M YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 409-444, 2023
2023
Âli İktisat Meclisi ve 1931 Tarihli Raporu
M YÜKSEL, AS ÖNCÜ
Turcology Research, 231-243, 2023
2023
İNGİLİZ-AMERİKAN KAYITLARINDA 1983 ERZURUM DEPREMİ VE DIŞ YARDIMLAR/1983 ERZURUM EARTHQUAKE AND FOREIGN AID BASED ON BRITISH-AMERICAN RECORDS
M YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (47), 2019
2019
İNGİLİZ-AMERİKAN KAYITLARINDA 1983 ERZURUM DEPREMİ VE DIŞ YARDIMLAR
M YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 335-366, 2019
2019
Amerikan Yönetim Sistemi (Kongre-Başkan) Dâhilinde Sözde Ermeni Soykırımının Tanınmasına Yönelik Alınmış Kararlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme
MS DİLEK, M YÜKSEL
Bölgesel Araştırmalar Dergisi 3 (2), 11-33, 2019
2019
1983 ERZURUM EARTHQUAKE AND FOREIGN AID BASED ON BRITISH-AMERICAN RECORDS
M YÜKSEL
TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, 2019
2019
AMERİKAN YÖNETİM SİSTEMİ (KONGRE-BAŞKAN) DÂHİLİNDE SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASINA YÖNELİK ALINMIŞ KARARLAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
MS DİLEK, M YÜKSEL
İSKÂN-I AŞÂİR VE MUHACİRÎN UMÛM, MÜDÜRLÜĞÜNDEN BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE MEHMET HAMDİ ARPAĞ BEY
M YÜKSEL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17