Follow
Hüseyin Ali KUTLU
Hüseyin Ali KUTLU
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Muhasebe Meslek Mensuplari ve Çalişanlarinin Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştirma
HA Kutlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (02), 143-170, 2008
2052008
Küresel finansal krizi (2007-?) ortaya çıkaran nedenler, krizin etkileri, krizden kısmi çıkış ve mevcut durum
HA Kutlu, NS Demirci
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 121-136, 2011
1392011
KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
HA Kutlu, NS Demirci
KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi 187, 2007
962007
Muhasebe meslek ahlakı
HA Kutlu
Nobel, 2008
712008
Entellektüel sermaye: Türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir mi?
HA Kutlu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1 …, 2009
432009
Muhasebe eğitiminin, nitelikli işgücü yetiştirme açısından değerlendirilmesi
HA Kutlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 232-246, 2010
382010
Meslek etiği
HA Kutlu
Nobel, 2011
352011
MUHASEBE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANILMASINA ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
S Öztürk, HA Kutlu
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19 (3), 781-799, 2017
342017
Kapsamlı Bir Risk Yönetimi Düzenlemesi: Basel II ve KOBİ’lere Muhtemel Etkileri
HA Kutlu, NS Demirci
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 200-212, 2008
212008
Muhasebe Egitiminde" Alternatif Ölçme ve Degerlendirme Yöntemleri" Üzerine Görüsler/Opinions About" Alternative Methods of Evaluation and Quantification" in Accounting Education
HA Kutlu, S Öztürk
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1 (4), 1, 2015
182015
KALİTEYİ ALGILAMADAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA
HA Kutlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 247-262, 2010
172010
Development of the scale of effects of social media on eating behaviour: a study of validity and reliability
A Keser, A Bayındır-Gümüş, H Kutlu, E Öztürk
Public health nutrition 23 (10), 1677-1683, 2020
162020
Muhasebe eğitiminde ölçme ve değerlendirme: öğrencilerin bakışı üzerine bir araştırma
HA Kutlu, S Öztürk, T YILMAZ, B Gerekan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 15-36, 2017
142017
RİSK YÖNETİM ARACI VE FİNANSMAN ALTERNATİFİ OLARAK SENDİKASYON KREDİLERİ
HA Kutlu, NS Demirci, M Güner
122012
Muhasebe Meslek Ahlakı (2. Baskı)
HA Kutlu
Nobel Yayıncılık, Ankara, 2011
122011
Talasemiler
HALİ KUTLU, H Çekmiş, M Başak, N Osman, Ö AÇIKGÖZ, İ Sevindir, ...
Bakırköy Tıp Dergisi 2 (2), 33-40, 2006
122006
Major depressive disorder in chronic heart failure patients: Does silent cerebral infarction cause major depressive disorder in this patient population?
G Kozdağ, İ Yaluğ, N İnan, G Ertaş, M Selekler, H Kutlu, A Kutlu, E Emre, ...
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 43 (6), 2015
112015
Yeni Yaklaşımlar ve Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri “Muhasebe Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemler ve Araçlar”
A Tazegül, HA Kutlu, ÜY Elyıldırım
XXXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 31-53, 2014
112014
Üretim İşletmelerinde İçsel Başarısızlık Maliyetlerinin Ağırlığı
OB İpekten, HA Kutlu
Erzurum Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (3-4), 367-380, 2003
112003
Barter İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
HA KUTLU, M Güner
Mali Çözüm Dergisi 75, 117-130, 2006
92006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20