Follow
Güven SAYILGAN
Güven SAYILGAN
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data
G Sayılgan, H Karabacak, G Küçükkocaoğlu
Investment Management and Financial Innovations 3 (3), 125-139, 2006
2322006
Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı
G Sayılgan
Turhan Kitabevi, 2013
210*2013
Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007
G Sayılgan, O Yıldırım
International Research Journal of Finance and Economics, 2009
1692009
Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme
C Süslü, G Sayılgan
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 5 (1), 73-96, 2011
1652011
Finansal Risk Yönetimi
G Sayılgan
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (1-2), 323-334, 1995
75*1995
Determinants of Dividend Payout Decisions: A Dynamic Panel Data Analysis of Turkish Stock Market
F Bostanci, E Kadioglu, G Sayilgan
International Journal of Financial Studies 6 (4), 1-12, 2018
692018
Portföy yönetimi
T Korkmaz, N Aydın, G Sayılgan
Açıköğretim Fakültesi, Yayını 1, 2013
532013
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Bilançoları Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: 1996-2008
G Sayılgan, B Uysal
SBF Dergisi 66 (4), 101-124, 2011
53*2011
Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin İhracatı Üzerine Etkileri
G Sayılgan, C Şenol
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37-53, 2010
44*2010
Soru ve yanıtlarla İşletme Finansmanı
G Sayılgan
Turhan Kitabevi, 2003
442003
Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri
G Sayılgan
Turhan Kitabevi, 2004
402004
HOUSING PRICES AND MORTGAGE INTEREST RATE: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY TEST
ME Akkas, G Sayilgan
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (4), 2015
332015
Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
ME Akkaş, G Sayılgan
312015
Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama
E Coşkun, G Sayılgan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (3), 1-22, 2008
31*2008
Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama
G Sayılgan, E Coşkun
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (3), 45-66, 2008
31*2008
Yatırım ve Yönetim Kararları Açısından Kar Kavramındaki Değişim
G Sayılgan, K Gürdal
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1 …, 2004
23*2004
Finansal Türev Piyasalarındaki Riskler
G Sayılgan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 53 (1-4), 279-296, 1998
231998
The effect of macroeconomic factors on stock returns: a study of turkey and emerging markets
G Sayilgan, C Süslü
Journal of BRSA Banking and Financial Markets 5 (1), 73-96, 2011
192011
Girişim Sermayesi Fonları ve Bu Fonların Geliştirilmesinde Kamunun Rolü
H Ertürk, G Sayılgan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43 (2), 293-318., 2014
162014
Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?
G Sayılgan, M Doğan
Bankacılık Dergisi, 28-38, 2005
152005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20