Takip et
Cemal ALTAN
Cemal ALTAN
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim-siyasal eğilim ilişkisi: Mersin örneği
C Altan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 313-329, 2011
1012011
Genel Seçimler-Yerel Seçimler İlişkisi (1983-2004)
C Altan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4 (12), 174-190, 2005
472005
Explaining Turkish party centralism: traditions and trends in the exclusion of local party offices in Mersin and beyond
S Ulas, C Altan
Negotiating Political Power in Turkey, 17-36, 2012
222012
Türkiye'de 1950-1960 Dönemi Milletvekillerin Sosyolojik Özellikleri
C Altan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008
212008
KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
C Altan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (66), 621-631, 2018
72018
Türkiye’de Erken Genel Seçimleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
C Altan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (16), 142-158, 2009
62009
sonrasında Türkiye'de yapılan genel seçimlerin değişik seçim sistemleriyle değerlendirilmesi''iktidar senaryoculuğu
C Altan
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1973
61973
’den Günümüze Türkiye’de Parlamentonun Sosyolojik Görünümü ve Değişimi
C Altan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 1950
51950
1960-1980 DÖNEMİ PARLAMENTERLERİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
C Altan
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 90-99, 2017
42017
Gelir Düzeyi-Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği
C Altan, M KAPUSIZOĞLU
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (2), 319-336, 2017
42017
Doğru Yol Partisi-Adalet Partisi‟ nin Mirasçısı
C Altan
Ġttihat ve Terakki‟ den Günümüze Siyasal Partiler, Ed: Turgay Uzun, Orion …, 2010
32010
DP, ANAP, AKP İktidarları ve Türk-Amerikan İlişkileri
C Altan
Uluslararası ilişkiler ve Türk Siyasal Partileri, Ankara, Seçkin Yayın, 275-295, 2006
32006
TÜRKİYE'DE 1980-2007 DÖNEMİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ.
C Altan
Journal of Academic Studies 11 (40), 2009
22009
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÖRNEK BİR LİDER: ANGELA MERKEL
C ALTAN, Y HAFIZOĞLU
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2), 41-59, 2021
2021
I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi Özet Kitabı
E Oktay, B Mercan, C Altan, S Coşkun, E İpek, K Eyüboğlu, S Bozyiğit, ...
NEÜ Yayınları, 2021
2021
KĠġĠ ADLARI-SĠYASAL EĞĠLĠM ĠLĠġKĠSĠ: MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ.
C ALTAN
Electronic Journal of Social Sciences 17 (66), 2018
2018
Income Rate-Political Choice Relation: Mersin Samples
C ALTAN, M KAPUSIZOĞLU
2017
18 Nisan Genel Seçimleri Üzerine Dokuz Senaryo
C Altan
Mülkiye Dergisi 25 (228), 295-310, 2001
2001
1973 sonrasında Türkiyede yapılan genel seçimlerin değişik seçim sistemleriyle değerlendirilmesi" iktidar senaryoculuğu"
C Altan
İnönü Üniversitesi, 1998
1998
1950'den günümüze Türkiye'de parlementonun sosyolojik görünümü ve değişimi
C Altan
İnönü Üniversitesi, 1994
1994
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20