Müge AYGÜN
Müge AYGÜN
giresun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fizikte kavram yanılgıları
B Güneş
Ankara: Palme Yayıncılık, 2017
122017
Argümantasyon ve Kavram Karmaşası: Erime ve Çözünme Argumentation and Concepts Confusion: Melting and Dissolving
DS Boyraz, Y HACIOĞLU, M Aygün
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 233-67, 2016
72016
Prospective science teachers’ metaphorical images about ‘Light’
M Aygün, Y Hacıoğlu, ÜG Durukan
International Conference on Education and Social Sciences, Proceedings of …, 2014
22014
Air Pollution Awareness in the Scope of the Community Service Practices Course: An Interdisciplinary Study.
F Aydin-Güç, M Aygün, D Ceylan, S Çavus-Güngören, ÜG Durukan, ...
International Electronic Journal of Environmental Education 8 (1), 35-63, 2018
2018
The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices
FA Güç, M Aygün, D Ceylan, SÇ Güngören, ÜG Durukan, Y Hacıoğlu, ...
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (1), 85-133, 2017
2017
Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme
M Aygün, DS Boyraz, Y Hacıoğlu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 2016
2016
TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER
T GÜLER, M AYGÜN
Milli Eğitim Dergisi 48 (222), 5-32, 0
TÜRKİYE’DE MATEMATİKTE TAHMİN KONUSUYLA İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
DS BOYRAZ, M AYGÜN
Milli Eğitim Dergisi 46 (216), 165-185, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8