Müge AYGÜN
Müge AYGÜN
Verified email at giresun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğru bilinen yanlışlardan, yanlış bilinen doğrulara: Fizikte Kavram yanılgıları
B GÜNEŞ, S ATEŞ, ALİ ERYILMAZ, N YÜRÜK, Ö ÖZDEMİR, U KANLI, ...
Palme Yayıncılık, 2017
142017
Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme
DS Boyraz, Y Hacıoğlu, M Aygün
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 2016
92016
Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin „ıĢık‟ kavramıyla ilgili metaforik algıları
M Aygün, ÜG Durukan, Y Hacıoğlu
Fen Eğitimi ve AraĢtırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 3 (2), 52-64, 2015
52015
Prospective science teachers’ metaphorical images about ‘Light’
M Aygün, Y Hacıoğlu, ÜG Durukan
International Conference on Education and Social Sciences, Proceedings of …, 2014
32014
The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices
FA Güç, M Aygün, D Ceylan, SÇ Güngören, ÜG Durukan, Y Hacıoğlu, ...
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (1), 85-133, 2017
22017
Superposition of sound waves: beats
M Aygün, F Aydın-Güç
Physics Education 54 (4), 043007, 2019
12019
Air Pollution Awareness in the Scope of the Community Service Practices Course: An Interdisciplinary Study
FA GÜÇ, M Aygün, D Ceylan, SÇ GÜNGÖREN, ÜG Durukan, ...
International Electronic Journal of Environmental Education 8 (1), 35-63, 2018
2018
Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme
M Aygün, DS Boyraz, Y Hacıoğlu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 2016
2016
EBA OKUMA KİTAPLARINDA JULES VERNE VE FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI: DÜNYA’NIN MERKEZİNE YOLCULUK ÖRNEĞİ
M AYGÜN, E ŞAHİN
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 895-918, 0
FİZİK ÖĞRETİMİ İÇİN ORYANTİRİNG VE FORMULA 1 BAĞLAMLI DERS PLANLARININ TASARLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ
M AYGÜN, TAN Mustafa
Milli Eğitim Dergisi 49 (228), 263-299, 0
The Impact of Mass on Action-Reaction Forces During a Collision: Using A Conceptual Change Text or Traditional Expository Text To Overcome Misconception
M Aygün, TAN Mustafa
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 65-91, 0
Bir Çarpışmada Kütlenin Etki-Tepki Kuvvetlerine Etkisi: Kavram Yanılgısını Ortadan Kaldırmada Kavramsal Değişim Metni ya da Geleneksel Açıklayıcı Metin
M AYGÜN, M TAN
TÜRKİYE’DE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER
T GÜLER, M AYGÜN
Milli Eğitim Dergisi 48 (222), 5-32, 0
TÜRKİYE’DE MATEMATİKTE TAHMİN KONUSUYLA İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
DS BOYRAZ, M AYGÜN
Milli Eğitim Dergisi 46 (216), 165-185, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14