Hüseyin Akay
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of watershed partitioning on hydrologic parameters and estimation of hydrograph of an ungauged basin: a case study in Gokirmak and Kocanaz, Turkey
MB Koçyiğit, H Akay, AM Yanmaz
Arabian Journal of Geosciences 10 (15), 1-13, 2017
222017
Effect of using multiple stream gauging stations on calibration of hydrologic parameters and estimation of hydrograph of ungauged neighboring basin
H Akay, MB Koçyiğit, AM Yanmaz
Arabian Journal of Geosciences 11 (11), 1-11, 2018
172018
Critical submergence for multiple pipe intakes by the potential flow solution
N Yildirim, H Akay, K Taştan
Journal of hydraulic research 49 (1), 117-121, 2011
132011
Estimation of potential flash flood risk in a basin using morphometric parameters: A case study of Akçay Basin
MB Koçyiğit, H Akay
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33 …, 2018
92018
Flooding and its effects on river bridges in Western Black Sea Region
MB Koçyiğit, H Akay, AM Yanmaz
Disaster Science and Engineering 2 (1), 29-35, 2016
82016
Estimation of hydrologic parameters of Kocanaz watershed by a hydrologic model
MB Koçyiğit, A Hüseyin, AM Yanmaz
International Journal of Engineering and Applied Sciences 9 (4), 42-50, 2017
62017
Flash flood potential prioritization of sub-basins in an ungauged basin in Turkey using traditional multi-criteria decision-making methods
H Akay, MB Koçyiğit
Soft Computing, 1-13, 2020
52020
Akarsu Köprülerinde Gözle Muayene ve Güvenlik Değerlendirme Çalışmaları, 4
H Akay, M Baduna Koçyiğit
Su Yapıları Sempozyumu, Antalya–Türkiye, 205-214, 2015
52015
Hydrologic Assessment Approach for River Bridges in Western Black Sea Basin, Turkey
H Akay, M Baduna Koçyiğit
Journal of Performance of Constructed Facilities 34 (1), 04019090, 2020
32020
Baraj Yıkılması Taşkın Dalgası Yayılımınım 1-Boyutlu Sayısal Simülasyonlarla İncelenmesi: Rahmanlar Baraj Örneği
NP KEMALOĞLU, MB KOÇYİĞİT, A Hüseyin
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 7 (1 …, 2019
32019
Ölçüm alınmayan bir havzada yağış akış ilişkisinin bir hidrolojik model yardımıyla belirlenmesi: Akçay Havzası örneği
H Akay, M Baduna Koçyiğit
32018
Development of safety-inspection methodology for river bridges in Turkey (in Turkish)
H Akay
Ph. D. dissertation, Civil Engineering Dept., Gazi Univ, 2018
3*2018
Comparison of Direct Runoff Hydrographs of Two Ungauged Sub-Basins Using Instantaneous Unit Hydrograph Approach
H Akay, M Koçyiğit
Journal of Natural Hazards and Environment 5 (2), 1-8, 2019
22019
Experimental investigation of the effect of skew angle on partially or fully submerged deck scour
M Baduna Koçyiğit, Ö Koçyiğit, H Akay, G Demir
Canadian Journal of Civil Engineering 47 (9), 1027-1036, 2020
12020
Development of a safety-inspection method for river bridges in Turkey
H Akay, M Baduna Kocyigit, AM Yanmaz
Water 11 (9), 1902, 2019
12019
Akım Ölçümü Olmayan Akarsular Üzerinde Yer Alan Köprülerin Göçme Riskinin Değerlendirilmesi
H Akay
Proceedings of the 4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 28-29, 2019
12019
Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği
MB Koçyiğit, A Hüseyin
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 33 (4), 1321-1332, 2018
12018
Estimation of rainfall runoff relation using HEC HMS for a basin in Turkey
H Akay, M Baduna Koçyiğit, A Yanmaz
Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th …, 2016
12016
A Case Study for Determination of Hydrological Parameters in HEC-HMS in Computing Direct Runoff
H Akay, M Baduna Kocyigit, AM Yanmaz
12th International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
12016
TAŞKINLAR VE AKARSU KÖPRÜLERİNE ETKİLERİ
M Baduna Koçyiğit, H Akay, A Yanmaz
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20