Burak Gürer
Burak Gürer
Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Liderlik karizması, adanmışlık ve gruba aidiyetin gönüllü çalışma performansına etkileri: AKUT Arama Kurtarma Derneği örneği
E Caymaz, F Erenel, B Gürer
International Journal of Human Sciences 10 (1), 129-147, 2013
20*2013
Investigating the leadership skills in outdoor sports & search and rescue
B Gürer
Abant İzzet Baysal University, 2012
19*2012
İşitme ve bedensel engelli sporcuların stres düzeylerinin bazı demografik değişkenler yönünden incelenmesi
B Gürer, Z Kılınç, HM Şahin, M Esentaş
JournAL OF Academic and Social Science 2 (2), 352-359, 2014
122014
Investigation of Sport Rock Climbers Handgrip Strength
B Gürer, ME Yıldız
Biology of Exercise 11 (2), 55-71, 2015
92015
Spor Aktiviteleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma
B GÜRER, ME YILDIZ, M ESENTAŞ
72014
The investigation of problem solving skill of the mountaineers in terms of demographic variables
B Gürer
Educational Research and Reviews 10 (11), 1496-1504, 2015
52015
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ME YILDIZ, B Gürer, U Gülnar
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 5 (2), 116-128, 2015
52015
Ortaokul öğretmenlerinin spora ilişkin tutumları ile tükenmişlik düzeyleri ilişkisi
ME YILDIZ, B Gürer, M Esentaş
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (3), 14-26, 2015
52015
Ice Hockey World Championship-Analysis of total shots and shots of goals scored (U18-DIV III-Group B/2013)
L Atalı, B Gürer, E Atalı
International Journal of Academic Research 6 (1), 2014
52014
Doğa Sporları Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Psikolojik Performanslarının İncelenmesi
B Gürer, F Bektaş, B Kural
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 9 (2), 74-85, 2018
4*2018
The Research About Reasons of Mountaineers'attend to Ice Climbing and Its Effects on Their Self-Confidence
B Gürer
European Journal of Education Studies, 2017
42017
Beden eğitimi öğretmenlerinin zaman yönetiminin incelenmesi
B Gürer, UE Dedeşah, ÖZ Nurgül, A Ayten
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 1-11, 2016
42016
Content analysis of official twitter account of under-20 football world cup
L Atali, B Gürer
Advances in physical education 5 (02), 103, 2015
42015
Akut gönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
B Gürer, İ Adiloğulları, E Caymaz
Selçuk Universites, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (2), 290-297, 2012
42012
Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı, 10
S Özsoy, E Polat, P Güzel, B Gürer, S Çiftçi, S Atalı
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 981-984, 2008
42008
Doğa Sporları Yapanların Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Zihinsel Dayanıklılığa Etkisi
B Gürer, Z Kılınç
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 222-233, 2019
32019
Bir Doğa Turizmi Olarak Macera Yarışlarına Katılan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının İncelenmesi
B GÜRER, F ALINCAK, G ÖZEN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 24 (4), 215-226, 2019
22019
Investigation of stress management styles of professional volleyball players
F Alincak, B Gürer
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2018
22018
Examination Of Self-Confidence Of Individuals Interested In Mountaineering And Search And Rescue
S Buğdaycı, B Gürer, H Demir, U Abakay
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2016
22016
Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi Investigation of Mountaineering and Outdoor Sports Clubs with Activity Areas
B GÜRER, F ALINCAK, M ÖÇALAN
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2016
2*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20