Follow
Ömer DABANLI - Associate Prof. Dr.
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarihi yığma yapıların deprem performansının belirlenmesi
Ö Dabanli
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
502008
An enhanced indirect video-based measurement procedure for dynamic structural system identification applications
M Ghandil, Ö Dabanli, HT Riahi
Measurement 182, 109759, 2021
82021
Nur-u Osmaniye Camii'nin Temel İnşaatı
Ö Dabanlı, Y Kahya
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2013
82013
Nur-u Osmaniye Camii'nin Deprem Performansının Belirlenmesi ve Koruma Önerileri
Ö DABANLI
ITU - Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
72016
Tarihi yığma yapıların deprem performansının belirlenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi
Ö Dabanlı
Fen Bilimleri Enstitüsü, ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2008
52008
Operational Modal Analysis of Nur-u Osmaniye Mosque in İstanbul
Ö Dabanlı
Shaker Verlag GMBH, 2017
42017
Tarihi Yığma Yapıların Mekanik Özelliklerinin Yerinde Yapılan Flat-Jack (Yassı Kriko) Deneyi İle Belirlenmesi
F Kuran, Ö Dabanlı
Vakıf Restorasyon Yıllığı, 180-187, 2016
42016
Composition and phase analysis on glazed tiles of southeast anatolia: Production process identification
Ö Dabanlı, D Yıldız, M Bayazıt
Open Access. Online & Print., 2021
32021
In Situ dynamic system identification of historic masonry monuments based on non-destructive testing
Ö Dabanli, Y Kahya, F Çılı
A| Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE 18 (3), 637-651, 2021
22021
Nur-u Osmaniye Camii’nin Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi
Ö Dabanlı, F Çılı, Y Kahya
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015
22015
ANCIENT WITNESSES OF THE SILK ROAD: THE CULTURAL TOURISM POTENTIAL OF HISTORICAL CARAVANSERAIS IN ANATOLIA.
Ö Dabanlı, M Şimşek
Scientific Culture 9 (1), 2023
12023
Victor Hugo’nun mimari koruma düşüncesine katkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” makalesi
M Şimşek, Ö Dabanlı
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 195-224, 2021
12021
Comparison of the structural behaviour of monolithic and masonry obelisks: Obelisk of Theodosius and Walled Obelisk in Istanbul
M Hoseyni, Ö Dabanli, M Hejazi
Engineering Failure Analysis 142, 106744, 2022
2022
The Original Synthesis of New Construction Technologies in the Beginnings of 20th Century: Architect Kemaleddin's Vakif Han I and Hennebique System
Ö Dabanli
MEGARON 16 (3), 2021
2021
20. Yüzyılın Başında Yeni Yapım Teknolojilerinin Özgün Bir Sentezi: Mimar Kemaleddin’in I. Vakıf Han’ı ve Hennebique Sistemi
Ö Dabanlı
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021
2021
Prof. Dr. Ahmet ERSEN’in Aziz Hatırasına…
Ö Dabanlı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015
2015
PARAMETRIC FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF BRICK MASONRY MINARETS BY USING OPERATIONAL MODAL ANALYSIS METHOD
M Hejazi, R Talebi, Ö Dabanlı
International Journal 40 (2-2023), 0
STRUCTURAL AND EARTHQUAKE RESPONSE ANALYSIS OF MURAT PASHA MOSQUE
AH Aköz, K Güler, Ö Dabanlı
NATURAL INGREDIENTS OF SUSTAINABLE EARTHEN BUILDING MATERIAL: THE EVIDENCE FROM DASKYLEION
FPK Vacek
environmental health 9 (12), 22, 0
Bir 19. YY Anadolu Kilisesinin Malzeme Karakterizazyonu ve Konservasyon Önerileri: Niğde Ermeni (II.) Kilisesi
Ö Dabanlı, A Ersen
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20