Galip ÖNER
Galip ÖNER
Research Assistant, Erciyes University, Faculty of Education
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
G Öner
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 89-121, 2015
57*2015
Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi
E AYDIN, Ö Galip
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 497-515, 2016
312016
Tarihi Mekânlar İle Sosyal Bilgiler Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri
C Avcı, G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (Usbes Özel Sayı …, 2015
292015
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi
H Memişoğlu, G Öner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2013
222013
Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba. gov. tr
G Öner
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 227-257, 2017
152017
Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi
G Öner, M Öztürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (Özel Sayı …, 2019
132019
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konuları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Analiz ve Bibliyografya Çalışması
G Öner, D Öner
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (2), 2017
12*2017
100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek
E Kaya, G Öner
Anadolu University Journal of Education Faculty (AUJEF) 2 (1), 1, 2017
112017
Yerel coğrafya ve öğretimi
G Öner
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (9), 105-130, 2018
102018
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
52016
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşleri
G Öner, S Kamçı
USBES-II AKSARAY Tam Metin Bildiri Kitabı, 85-112, 2013
52013
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner, H Memişoğlu
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 193-218, 2018
42018
Sosyal Bilgilerde Arkeoloji Öğretimi Üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner, N Kızılay, A Yasa
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (Usbes Özel Sayı …, 2015
22015
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeylerine İlişkin Tutumları
M Öner, G Öner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2014
2*2014
Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri
Ö Galip, FO UYAR, Ö Demet
Kastamonu Education Journal 27 (6), 2019
1*2019
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi
G MORALI, G ÖNER
Language and Literature 14 (3), 1345-1357, 2019
12019
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yerel Coğrafya
G Öner
12018
Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri
EA Galip ÖNER
ERPA 2016 Tam Metin Bildiri Kitabı, 283-298, 2016
1*2016
Türkiye’de romanların yaşadıkları problemlere romanlar, yerel idareciler ve yöneticiler perspektifinden bir bakış
S ŞİMŞEK, U Kenan, Ö Galip
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 164-185, 2020
2020
Dünya’da Çağdaş Eğitim Hareketleri
E Yalçınkaya, G Öner
Eğitim Tarihi, 253-273, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20