Galip ÖNER
Galip ÖNER
Research Assistant, Erciyes University, Faculty of Education
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
G Öner
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 89-121, 2015
40*2015
Tarihi Mekânlar İle Sosyal Bilgiler Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri
C Avcı, G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (Usbes Özel Sayı …, 2015
202015
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi
H Memişoğlu, G Öner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2013
192013
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi.
E AYDIN, G Öner
Journal of Kirsehir Education Faculty 17 (3), 2016
162016
Yerel coğrafya ve öğretimi
G Öner
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (9), 105-130, 2018
92018
100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek
E Kaya, G Öner
Anadolu University Journal of Education Faculty (AUJEF) 2 (1), 1, 2017
8*2017
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konuları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Analiz ve Bibliyografya Çalışması
G Öner, D Öner
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (2), 2017
72017
Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba. gov. tr
G Öner
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 227-257, 2017
72017
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
52016
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşleri
G Öner, S Kamçı
USBES-II AKSARAY Tam Metin Bildiri Kitabı, 85-112, 2013
52013
Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi
G Öner, M Öztürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (Özel Sayı …, 2019
42019
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner, H Memişoğlu
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 193-218, 2018
32018
Sosyal Bilgilerde Arkeoloji Öğretimi Üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner, N Kızılay, A Yasa
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (Usbes Özel Sayı …, 2015
22015
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yerel Coğrafya
G Öner
12018
Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri
EA Galip ÖNER
ERPA 2016 Tam Metin Bildiri Kitabı, 283-298, 2016
1*2016
Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: Şehrimiz ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılatırılması
Ö Galip
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2), 121-136, 2019
2019
Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri
Ö Galip, FO UYAR, Ö Demet
Kastamonu Education Journal 27 (6), 2019
2019
Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Derslerinde Müzelerden Yararlanma Durumları ile Müze ve Tarihi Mekâna İlişkin Görüşleri
Ö BİNEKCİ, G ÖNER
Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi 1, 32-49, 2019
2019
Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: Şehrimiz ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması.
G ÖNER
Ondokuz Mayis University Journal of Education 38 (2), 2019
2019
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi
G MORALI, G ÖNER
Language and Literature 14 (3), 1345-1357, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20