Follow
Galip ÖNER
Galip ÖNER
Assoc. Prof., Erciyes University, Faculty of Education
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
G Öner
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 89-121, 2015
106*2015
Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi
E Aydın, G Öner
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 497-515, 2016
652016
Tarihi Mekânlar İle Sosyal Bilgiler Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri
C Avcı, G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (Usbes Özel Sayı …, 2015
602015
100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek
E Kaya, G Öner
Anadolu University Journal of Education Faculty (AUJEF) 2 (1), 1, 2017
452017
Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba. gov. tr
G Öner
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 227-257, 2017
382017
Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi
G Öner, M Öztürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (Özel Sayı …, 2019
362019
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi
H Memişoğlu, G Öner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2013
352013
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konuları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Analiz ve Bibliyografya Çalışması
G Öner, D Öner
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (2), 2017
292017
Yerel coğrafya ve öğretimi
G Öner
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (9), 105-130, 2018
202018
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi
G Moralı, G Öner
Language and Literature 14 (3), 1345-1357, 2019
162019
Müze ve Tarihi Mekânlarda Değer ve Beceri Kazandırmaya Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
G Öner, T Çengelci Köse
Turkish History Education Journal 8 (1), 98-128, 2019
15*2019
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
122016
Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
G Öner, H Memişoğlu
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 193-218, 2018
112018
Examination of the opinions of social studies teachers about outdoor history teaching
G Öner
Turkish History Education Journal 4 (1), 89-121, 2015
112015
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşleri
G Öner, S Kamçı
USBES-II AKSARAY Tam Metin Bildiri Kitabı, 85-112, 2013
112013
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeylerine İlişkin Tutumları
M Öner, G Öner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2014
102014
Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımıyla Sosyal Bilgiler Öğretimi: Bir Eylem Araştırması
G Öner
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022
92022
Investigation of entrepreneurship levels of social studies and classroom teacher candidates
E Aydın, G Öner
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 497-515, 2016
92016
Türkiye’de romanların yaşadıkları problemlere romanlar, yerel idareciler ve yöneticiler perspektifinden bir bakış
S Şimşek, K Ukuş, G Öner
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 164-185, 2020
72020
Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri
G Öner, E Aydın
ERPA 2016 Tam Metin Bildiri Kitabı, 283-298, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20