Muberra Celebi
Muberra Celebi
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi
MD Çelebi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (21), 285-307, 2006
2572006
" SPORA KATILIM GÜDÜSÜ ÖLÇEĞİ" NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ZB Oyar, FH AŞÇI, M Çelebi, Ö MÜLAZLMOĞLU
Spor Bilimleri Dergisi 12 (2), 21-32, 2001
502001
Effects of Cooperative Games on Social Skill Levels and Attitudes Toward Physical Education.
O Gülay, D Mirzeoğlu, M Çelebi
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2010
212010
Effects of Cooperative Games on Social Skill Levels and Attitudes Toward Physical Education.
O Gülay, D Mirzeoğlu, M Çelebi
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2010
212010
The challenges of the volunteerism process during international sport organizations/events
MA Noordegraaf, M Çelebi
Journal of Human Sciences 12 (1), 1263-1279, 2015
72015
Education of mother tongue and teaching foreign language in Turkey
MD Çelebi
Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences 21 (2), 285-307, 2006
62006
D.,(2006)
M Çelebi
Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi, 285-307, 0
5
Evaluation of the Social Impart of Recreational Sports Activities on Orphan Turkish Girls' Attitudes
M Çelebi, SÖ Alkurt, D Mirzeoğlu, S Şemşek
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (11 …, 2005
32005
Evaluation of the Social Impart of Recreational Sports Activities on Orphan Turkish Girls' Attitudes
M Çelebi, SÖ Alkurt, D Mirzeoğlu, S Şemşek
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (11 …, 2005
32005
" To Use or Not to Use--That Is the Question!" Using Facebook as an Educational Tool in Recreational Leadership Course.
M Celebi
Journal of Education and Training Studies 6 (7), 94-107, 2018
12018
The Impact of Leisure Time Physical Activities on Social Physique Anxiety and Body Image of Turkish Orphan Girls (Psychology)
D Mirzeoglu, M Celebi, SO Alkurt, H Ahcý
Poster presented at AAHPERD, 2005
12005
XX. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulanması
MD ÇELEBİ
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (32), 137-154, 0
The Opinions of Camp Program and Leader of Female Students in the Ministry of Youth and Sports Youth Camps
P Guzel, M Esentas, S Ozbey, M Celebi
The Online Journal of Recreation and Sport, 35, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13