Recep AHISHALI
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. yüzyıl)
R Ahıshalı
Tarih ve Tabiat Vakfı, 2001
292001
Dîvân-ı Hümâyûn teşkilâtı
R Ahıshalı
Osmanlı, VI, Yeni Türkiye Yayınları, 1999
211999
Muhzır
R Ahıskalı
İslam Ansiklopedisi, 85-86, 2006
172006
Râmi Mehmed Paşa
R Ahıshalı
İstanbul: DİA, 2007
142007
Esir İngiliz generalin kaleminden Kutü'l-Amare seferi Irak seferi ve esaret
SCVF Townshend, R Ahıshalı
Yeditepe, 2007
132007
Reisülküttâb
R Ahıshalı
DIA 34, 2007
92007
Ruûs
R Ahıshalı
DIA 35, 2008
82008
Kadırgadan kalyona Osmanlıda yelken [ve] Mikyas-ı sefain: Mikyas-ı sefain (gemilerin ölçüleri)
A Güleryüz, HV Güleryüz, R Ahıshalı
Denizler Kitabevi, 2004
72004
The Institution of the Imperial Council (Divan-ı Hümayun)
R Ahıshalı
The Great Ottoman and Turkish Civilization, 2000
32000
Terakki
R Ahıshalı
DIA 40, 2011
22011
Halifetü’r-rüesa,(eski harfli aynı bs)(Türkçe Önsöz Mücteba İlgürel, index Recep Ahıskalı)
AR Efendi
İstanbul, 1992
21992
Üsküdari Abdullah Efendi, Vakı'at-ı Rûz-merre II
R Ahıshalı
2017
Kûtulamâre'de Esaret
S Townshend, R Ahıshalı
2016
Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Sefer Yapılanması ve Karşılaşılan Problemler
R Ahıshalı
Türk Kültürü Incelemeleri Dergisi, 1-40, 2016
2016
Seyyid Hasan Muradî, Bir Kâtibin Kaleminden Istanbul'un 12 Yılı (1745-1766)
R Ahıshalı
2016
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bilinmeyen Bir Risâlesi: “Risâle-i Âlî-i Âlim Berây-ı Kâtib Kāsım-ı Râsim"
R AHISHALI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies …, 2014
2014
Tahvil
R Ahıshalı
DİA 39, 2010
2010
“Kâtib (Osmanlı Dönemi)”
AHISKALI RECEP, AFYONCU ERHAN
DİA, 25, 2002
2002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18