Follow
Mehmet Arif Tuğ
Title
Cited by
Cited by
Year
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Ticari Davalarda Görevli Mahkeme
MA Tuğ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (3), 1897-1921, 2021
72021
Kurumsal Yönetim Kavramının Genel Çerçevesi ve Türk Hukukundaki Yansımaları
MA Tuğ
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), 203-227, 2019
32019
Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı
MA Tuğ
On İki Levha Yayıncılık, 2018
32018
Sermaye Piyasası Kanunu m. 2/2'nin Anlamı
MA Tuğ
Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan 2, 1819-1834, 2022
2022
Türk Sermaye Piyasası Hukukunu Düzenleyen Normlar Arasındaki İlişki
MA Tuğ
Ticaret Hukukunda Genç Yaklaşımlar, 297-315, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5