Follow
Yusuf AKKOCA
Yusuf AKKOCA
Assistant Professor
Verified email at ahievran.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Stratejik Liderlik ile Örgütsel Çeviklik Arasındaki İlişkide Örgütsel İletişimin Aracı Rolü
FF ÇETİNKAYA, Y AKKOCA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
232021
Konya İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamalarının Araştırılması
M ÖZATA, K ÖZER, Y AKKOCA
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (1), 131-138, 2018
212018
Pozitif Ses Çıkartma Davranışının Öncülü Olarak İletişim Doyumu
DÖÜE ŞENER, DÖÜFF ÇETİNKAYA, AGAN YÜKSEL, AGY AKKOCA
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 165-175, 2018
152018
Hidden Side of the Employee Relations: The Relationship between Impression Management and Revenge Intention
E Sener, FF Cetinkaya, Y AKKOCA
132017
The role of personality characteristics on the relationship between tendency of stigmatization and organizational commitment: a research on academic staff
Y Akkoca
Unpublished PHD Thesis, Ankara Yıldırım Beyazıt University, The Instıtute Of …, 2019
92019
The Mediation of Job Satisfaction Between Perceived Organizational Support and Organizational Commitment
Y AKKOCA
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 350-362, 2023
42023
Diş Hekimliğinde Defansif Tıp: Konya Örneği
M ÖZATA, A TERLEMEZ, K ÖZER, Y AKKOCA
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2), 179-188, 2019
42019
Acil Servis Çalışanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi: Konya Örneği
M Özata, H Bozoğlan, Y AKKOCA
4*2017
Examining Talent Management in The Context of Organizational Theory
Y AKKOCA
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2023
22023
Personality Characteristics, Stigmatization, and Organizational Commitment: A Research on Academic Staff
Y AKKOCA
2023
The Mediating Role of Organizational Commitment in The Effect of Job Stress on Intention to Quit
Y AKKOCA
Journal of Academic Value Studies 9 (3), 236-247, 2023
2023
The Approach of Academicians to Distance Education During COVID-19: Challenges and Expectations
Y Akkoca
Preparing Faculty for Technology Dependency in the Post-COVID-19 Era, 212-231, 2022
2022
Taylor'ın Bethlehem Çelik Şirketi Demir Döküm Deneyleri
Y AKKOCA
Deney Ve Gözlem Temelli Psikolojik Çalışmaların Örgütsel Davranışa Katkıları …, 2021
2021
Endüstri 4.0 ve Sanayi Devrimlerinin Kavramsal Gelişimi
Y AKKOCA
Endüstri 4.0 Paradigması: İşletme Fonksiyonlarının Dijital Dönüşümü, 14-32, 2020
2020
Örgütsel Etik İklim
Y AKKOCA
İşletmelerde Etik Yaklaşımlar, 209-228, 2020
2020
Perceived Organizational Employee Fairness In The Workplace: A Literature Review
Y AKKOCA
Economic and Social Studies, 1-14, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16