Eyup AL
Eyup AL
Marmara University - Radio, Television and Cinema
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknolojik Determinizm Bağlamında Bir Şiddet Formu Olarak Medya
AL Eyup
Marmara İletişim Dergisi, 47-60, 2017
22017
Klasikten Modernliğe Zaman-Mekân Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema
AL Eyup
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri, 2020
2020
Mekanik Gözün Kaydı Olarak Maddi Dünya
AL Eyup
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 185-207, 2020
2020
Sinemasal Mekân İle AVM Mekânının Karşılaştırmalı Analizi
AL Eyup
VI. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 457, 2019
2019
Görüntünün Gerçeklikle Olan İlişkisinin Kurgu ve Bağlam Açısından Tartışılması
AL Eyup
eKurgu 27 (2), 247-259, 2019
2019
Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış ile Olan İişkisi
E Al
2015
Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış ile Olan İlişkisi
AL Eyup
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema, 2015
2015
Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü
AL Eyup
IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 5, 237-250, 2015
2015
Görüntünün Ontolojisi
AL Eyup
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 3, 245-257, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9