Follow
Eser Gemici
Title
Cited by
Cited by
Year
Göç ve Çokkültürlülük
E Gemici, S Çatal
Anadolu Strateji Dergisi 1 (1), 51-60, 2019
162019
Türkiye’nin Mevcut İç Güvenlik Yapısı ve 15 Temmuz Sonrası Yeni Bir Yapılanma Modeli
MA Tekiner, E Gemici
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (5), 15-40, 2019
102019
Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanındaki Rolü
D TURAN, E Gemici
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 257-278, 2020
92020
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Açısından Havacılık Güvenliği
E GEMİCİ, H YILMAZ
Journal of Aviation 3 (1), 15-27, 2019
72019
Hava Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri, Yapısı ve Özellikleri
E GEMİCİ, M YEŞİLLER
Journal of Aviation 1 (2), 140-153, 2017
52017
Cumhuriyetin 100. Yılında Kamu Güvenliğinin Dinamikleri: Katılım ve Yönetişim
E Gemici
Kent Akademisi 16 (100. Yıl Özel Sayısı), 1-18, 2023
12023
Hava Hukukunun Kapsamı ve Terminolojisi
E Gemici, M Yeşiller
Journal of Aviation 2 (2), 125-140, 2018
12018
Sivil havacılık düzeni ve Uluslararası Hava Hukuku
E Gemici
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
1
Sustainable and Green Energy Policies
E Gemici, KE Yıldırım
https://novapublishers.com/shop/sustainable-and-green-energy-policies/ 1, 320, 2024
2024
CUMHURİYETİN 100. YILINDA BATILILAŞMA ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM
M Ercan, E Gemici
Akademik Hassasiyetler 10 (Cumhuriyet Özel Sayısı), 853-889, 2023
2023
Kamu Güvenliği ve Stratejik Yönetim İlişkisi, Entegrasyonu
E Gemici
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi 6 (4), 716-726, 2023
2023
Digital Public Administration and Security
E Gemici
Management in the Digital Era Different Perspectives,, 47-69, 2023
2023
GÜVENLİK KRİZİNİN ULUSLARARASI BOYUTU VE KAMU YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ
E Gemici
ULUSLARARASI SİYASİ VE TOPLUMSAL SORUNLAR 1, 351-362, 2023
2023
KAMU YÖNETİMİNDE GÜVENLİK PARAMETRESİ
E Gemici
KAMU YÖNETİMİ GÜNCEL SORUNLAR 1, 213-226, 2023
2023
ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
E Gemici
ULUSLARARASI KÜRESEL GÜVENLİK SORUNLARI 1, 11-24, 2023
2023
ULUSLARARASI KÜRESEL GÜVENLİK SORUNLARI
M Ercan, E Gemici
2023
21. YÜZYILDA KÜRESEL VE BÖLGESEL AKTÖRLERİN GÜVENLİK STRATEJİLERİ ABD, AB, Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye, NATO
M Ercan, E Gemici
2023
PUBLIC ADMINISTRATION, SECURITY AND PUBLIC ORDER
E GEMİCİ
The Handbook of Public Administration, Vol. 2, 147-158, 2022
2022
Adli Kolluk, Kamu Güvenliği, Kamu Hukuku
E Gemici
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Hukuk Bilimleri Cildi, 2022
2022
Bürokratik Reform, Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Teokrasi
E Gemici
Kamu Politikası Ansiklopedisi, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20